Essensiell tremor – skjelvinger

Essensiell tremor er en ufrivillig, rytmisk skjelving på hender og noen ganger hodet. Skjelvingen kan gjøre det vanskelig å utføre hverdagslige ting, som for eksempel å skrive. Det finnes legemidler som kan hjelpe.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 13. februar 2023 | Sist oppdatert 13. februar 2023

Hva er essensiell tremor?

Essensiell tremor betyr at du har en tremor, som gir ufrivillig, rytmisk skjelving på hender eller hodet. Årsaken er ukjent, men det kan være arvelig.

Symptomer

Omtrent 7 av 10 personer med essensiell tremor skjelver på hendene. Skjelvingen starter ofte i en hånd, men etter hvert vil du vanligvis merke skjelving på begge hendene. Du vil ikke merke skjelvingen når du hviler eller sover. Den begynner ofte når du er i aktivitet, som for eksempel når du skriver. Skjelvingen kan forverres når du er sliten eller stresset.

Omtrent halvparten av personene med essensiell tremor opplever ufrivillig hoderisting (hodet rister opp og ned, eller fra side til side). Noen mennesker opplever også skjelving i stemmen, men det er ikke essensiell tremor dersom ikke hender og hode også er berørt.

Diagnosen stilles på grunnlag av pasientens symptomer og sykdomshistorikk. Hos legen vil du bli spurt om alkohol og legemiddelbruk, familiehistorikk og eventuelle andre observasjoner. Det vil bli tatt blodprøver for å se om skjoldbruskkjertelen fungerer som den skal. Noen ganger vil legen ordinere en CT- eller MR-undersøkelse for utelukke at skjelvingen skyldes andre tilstander. Det vil også bli tatt prøver for å utelukke at skjelvingen skyldes annen sykdom.

Behandling

Selvhjelp

Livsstilsendringer kan hjelpe for noen. Du kan prøve yoga eller avspenningsøvelser, kutte ut koffein (kaffe, te og sjokolade) og prøve å unngå stress.

For å takle skjelvinger, kan du prøve å bruke tyngre kopper og bestikk når du spiser, drikke gjennom et sugerør og skrive på PC i stedet for å skrive for hånd. Plagene kan også lindres ved å bruke et tungt treningsarmbånd som du fester på håndleddene.

Legemidler

Det finnes to legemidler som kan hjelpe mot essensiell tremor. Legemiddelet propranolol bremser hjerterytmen og brukes vanligvis i behandling av hjerteproblemer.

Omtrent 1 av 10 slutter å ta propranolol fordi de føler seg slitne eller får en svært langsom hjerterytme. Andre mulige bivirkninger kan være depresjon, svimmelhet eller mareritt. Propranolol kan gjøre enkelte tilstander verre, som for eksempel astma. Dersom du av medisinske årsaker ikke kan ta propranolol eller du ikke merker noen effekt av legemiddelet, kan du prøve legemidler som brukes i behandling av epilepsi (antiepileptika). Vanligvis vil utprøving skje i samarbeid med nevrolog.

Andre behandlingsalternativer

Gir skjelvingene deg store plager og du har prøvd flere ulike legemidler uten effekt, kan du få tilbud om kirurgisk behandling. Men dette er svært sjelden.

Prognose

Mange med essensiell tremor lever fint med lidelsen og oppsøker aldri lege. Utviklingen går normalt svært langsomt og de fleste får hjelp av behandling.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.