Grå stær: Trenger jeg kirurgi?

Grå stær vil gjøre synet tåkete over tid. Den eneste form for behandling er operasjon.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 20. april 2021 | Sist oppdatert 20. april 2021

Hva er grå stær?

Grå stær (katarakt) fører til at linsen i øyet blir uklar og synet blir tåkete. Det kan sammenlignes med når en kameralinse blir ripet opp, da vil merkene vises på bildene. Grå stærpåvirker vanligvis begge øynene, men kan ramme bare det ene øyet.

Grå stær rammer linsen som sitter inne i øyet, rett bak regnbuehinnen som omkranser pupillen. Grå stær er vanlig, spesielt hos eldre. En tredjedel av alle over 65 år har grå stær. Vanligvis kommer grå stær med alderdommen, men noen ganger kan det skyldes andre årsaker, som f. eks øyeskade, diabetes eller langvarig bruk av øyedråper med kortison.

Behandling av grå stær

Operasjon er den eneste behandlingen mot katarakt. Under operasjonen fjerner kirurgen den tåkete linsen i øyet og erstatter den med en kunstig klar linse. Det er en enkel operasjon, og hele prosedyren gjennomføres på under en time. Mest sannsynlig vil du kunne dra hjem samme dag.

Under operasjonen vil du ligge i en stol med en pute for å holde hodet stille. Først vil du få bedøvelse med øyedråper eller en injeksjon nær øyet. Ved behov kan du få et beroligende legemiddel. En sjelden gang gis det full narkose, slik at pasienten sover seg gjennom operasjonen. Under operasjonen kan du se lysglimt eller de kirurgiske instrumentene som brukes under operasjonen, men det oppleves sjelden ubehagelig.

Det er to ulike måter å gjennomføre operasjonen på. Øyekirurgen kan ta ut linsen i et helt stykke gjennom et kutt i øyet, eller han kan bruke ultralyd for å bryte opp linsen gjennom et mindre kutt. Delene suges så ut gjennom kuttet i øyet ved bruk av en hul nål. Kirurgi der linsen stykkes opp er mer effektivt, og er den operasjonsmetoden som vanligvis brukes i Storbritannia. Straks den gamle linsen er fjernet, kan øyelegen sette inn en klar plastikklinse. Det bør ikke føles noe annerledes enn da du hadde din naturlige linse.

Etter operasjonen, vil du trenge øyedråper i flere dager eller uker. Det er vanlig å dekke til øyet om natten med en bandasje den første uken etter operasjonen.

Ved grå stær i begge øyne, er det vanlig å operere ett av gangen, med en eller to måneders mellomrom.

Etter operasjonen bør synet ditt bli bedre. Mer enn 9 av 10 som har gjennomgått operasjon, ser godt nok til å kunne kjøre bil. Når synet bedres, vil du kanskje kunne glede deg mer over livet. Det er forskning som viser at sannsynligheten for å skade seg i en ulykke eller et fall reduseres etter operasjonen.

Det kan ta noen dager før du merker full effekt av operasjonen, og det er sjelden at synet blir perfekt. Mange må fortsatt bruke briller, og det kan hende at du trenger nye briller før resultatet blir optimalt.

De fleste kunstige linser vil ikke være i stand til å skifte fokus. Det innebærer at du vil trenge briller enten til lesing og eller til å se på lange avstander. Nye, kunstige linser som kan endre fokus og gi klarere syn enn standard linser er under utprøving, men de kan være vanskelig å venne seg til. Disse kalles multifokale og akkomoderende linser. Noe forskning har vist at de fungerer bedre på korte avstander. Noen vil oppleve mer blending i motlys og lysbrytning rundt objekter (halo). Dersom legen anbefaler akkomoderende linser, vil han eller hun informere deg om fordelene og ulempene.

Dersom du har et annet øyeproblem i tillegg til grå stær, kan det påvirke utfallet av operasjonen. Legen kan si noe om hvor store fordelene ved operasjonen vil være for deg.

Mulig risiko ved operasjon

Alle operasjoner innebærer en viss risiko, men det er sjelden med komplikasjoner under en grå stær-operasjonen.

Noen får milde plager et par dager etter operasjonen som er lett å behandle, som for eksempel blåmerker, smerter, betennelse eller infeksjon.

Noen problemer kan oppstå måneder eller år etter operasjonen, som for eksempel at vevet rundt den nye linsen blir tåkete (etterstær). Dette skjer hos omtrent 10 av 100 mennesker og kan behandles med laserkirurgi.

En sjelden gang kan netthinnen løsne etter kataraktoperasjon. En netthinneløsning kan gi alvorlig skade på synet, og krever umiddelbar øyekirurgi. Får du plutselig blinking, fremmedlegemer i synsfeltet og synsfeltutfall, bør du raskt oppsøke lege.

Hvordan bestemmer jeg meg?

Dersom du ikke blir operert, vil synet ditt langsomt bli dårligere. Det er derfor ingen hast med å bestemme seg for behandling dersom plagene ikke påvirker deg i hverdagen.

En synsundersøkelse kan gi en pekepinn på hvor godt synet ditt er, men leger anbefaler ikke kirurgi utelukkende basert på en synsundersøkelse. De vil anbefale deg å tenke igjennom hva som er viktig i livet ditt. For eksempel vil du kanskje ønske operasjon tidligere hvis du kjører bil. Dersom du ikke opereres straks, kan du alltids forandre mening når synssvekkelsen begynner å plage deg.

Selv om synet ditt blir bedre etter operasjonen, vil du sannsynligvis trenge briller fortsatt, for eksempel til lesing.

Noen ganger har folk andre øyeproblemer som trenger behandling, og grå stær er en hindring. For eksempel får noen mennesker skader på små blodårer i øynene på grunn av diabetes eller en tilstand som kalles makuladegenerasjon. Hvis du trenger kirurgi for en av disse tilstandene, vil det være hensiktsmessig å behandle grå stær også. Enkelte ganger kan det å ha en annen øyesykdom bety at synet ikke blir så mye bedre etter en operasjon.

Bestemmer du deg for å ikke la deg operere, bør du sjekke om du trenger nye briller. Nye briller kan gjøre det beste ut av det synet du har. Bedre belysning i hjemmet ditt kan være til hjelp. Solbriller kan hindre at blending fra lys plager deg. Forstørrelsesglass kan gjøre lesing lettere.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.