Høyt blodtrykk: forstå blodtrykksmåling

Når du måler blodtrykket hos legen, blir du presentert for to tall. Blodtrykket ditt kan for eksempel være '120 over 80'. Denne pasientbrosjyren forklarer hvordan man tolker målingene.

Publisert 10.februar.2023 | Sist oppdatert 10.februar.2023

Brosjyren er en generell veiledning,. Men behandlingen kan variere fra person til person avhengig av blodtrykket og hvilke helseproblemer du har.

Det første, høyeste tallet kalles det systoliske trykket. Det måler trykket i blodårene (arteriene) når hjertet pumper ut blodet.

Det andre, lavere tallet, kalles det diastoliske trykket. Dette trykket måles når hjertet slapper av og fylles opp med blod.

Høyt blodtrykk oppdages ofte ved en rutinemessig blodtrykksmåling.Hvis du har én høy blodtrykksmåling, må du måle blodtrykket ved to eller flere anledninger for å bekrefte at du har høyt blodtrykk. Du bør også måle blodtrykket i begge armene.

Er tallene høyere enn de burde være, anbefales livsstilsendringer som kan senke blodtrykket (for eksempel gjennom kostholdsendringer, mosjon, og røykeslutt). Mange får også foreskrevet legemidler for å senke blodtrykket.

Blodtrykk på 130-139 (systolisk) og 85-89 (diastolisk)

Dette kalles «høyt normalt» blodtrykk. Det betyr at du kan ha en økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk. Da er det ofte tilstrekkelig å endre til et sunnere kosthold og aktivitetsnivå for å holde blodtrykket stabilt.

Blodtrykk på 140-159 (systolisk) eller 90-99 (diastolisk)

Dette kalles mild (grad 1) hypertensjon (leger kaller ofte høyt blodtrykk for «hypertensjon»). Tilhører du denne gruppen vil du trolig få behandling med legemidler, samt livsstilsråd. Er du eldre (over 60 år), er det mulig at legen ikke anbefaler legemidler med mindre det systoliske trykket stiger til 150 eller høyere.

Blodtrykk på 160-179 (systolisk) eller 100-109 (diastolisk)

Dette kalles moderat (grad 2) hypertensjon. På dette trinnet vil du mest sannsynlig bli anbefalt mer enn ett medikament, samt livsstilsråd.

Blodtrykk på eller over 180 (systolisk) eller 110 (diastolisk)

Dette kalles alvorlig hypertensjon (grad 3). For denne gruppen vil anbefalingen være behandling med mer enn ett medikament, samt livsstilsråd. Noen ganger er det behov for akutt behandling på sykehus.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.