Ørebetennelse med pussekresjon

Ørebetennelse med utflod av puss kan skade hørselen. Vanligvis behandles dette med antibiotika.
Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 05. mars 2021 | Sist oppdatert 05. mars 2021

Denne informasjonen er laget ved å samle den mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker best. Informasjonen kan være til hjelp når du snakker med helsepersonell.

Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet i stedet for salgsnavnet. Salgsnavn kan variere. Snakk med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

Hva er ørebetennelse med puss?

Dersom øret lekker seigtflytende verk (puss), er det hull på trommehinnen. Trommehinnen er strukket over den indre enden av øregangen. Den vibrerer når lydbølgene når den, så du kan høre.

Et hull i trommehinnen kan være forårsaket av en ørebetennelse. Puss hoper seg opp bak trommehinnen. Trykket i mellomøret kan få trommehinnen til å briste.

Noen mennesker får hull i trommehinnen av andre grunner, som dykking, ørefik eller veldig høy lyd. Hvis dette skjer, kan av og til bli infisert fordi bakterier trenger gjennom hullet.

Ørebetennelser inntreffer hos både voksne og barn, men de er vanligere hos barn. Enkelte ting kan gjøre deg mer utsatt for å få en ørebetennelse. Det kan være hyppig forkjølelse og hoste, trangboddhet og usunn mat.

Symptomer

Hvis du har hatt ørebetennelse med puss over lang tid, legger du kanskje ikke legge merke til det lenger.

Det er mye mindre smertefullt enn en kortvarig ørebetennelse, men det kan være skadelig for hørselen.

De viktigste symptomene er at puss kommer ut av øret, litt svekket hørsel og mild smerte, som et trykk inne i øret. Du kan ha infeksjon i ett eller begge ørene. Du kan ha sekret fra øret hele tiden, eller det kan komme og gå.

Hvis du får disse symptomene, bør du oppsøke lege. Han vil undersøke øret og spørre hvor lenge du har hatt symptomene. Hvis du har hatt puss fra øret i mer enn to uker, har du en langvarig infeksjon. Legene kaller dette kronisk mellomørebetennelse.

Behandling

Du vil sannsynligvis først få renset øret av en lege eller sykepleier, og deretter få øredråper til behandling av infeksjonen. Når ørene renses, forsvinner biter av hud og puss ut, slik at øredråpene kan komme til. Men det er ikke mye dokumentasjon på om det er nyttig.

Legen kan rense øregangen med bomullspinner, gasbind eller saltvann. Legen kan også bruke en svak sugemaskin. Ørerensing bør alltid gjøres av lege eller sykepleier.

Øredråper

Antibiotikaøredråper kan hjelpe til å stoppe utskillelsen av sekret. Antibiotika dreper bakteriene som forårsaker infeksjonen. Forskning viser at én type øredråper, ciprofloksacin (produktnavn Cilox), virker bedre enn antiseptiske øredråper eller antibiotikatabletter. Men det er ikke nok dokumentasjon for å si om disse øredråpene fjerner infeksjonen for godt, helbreder hullet i trommehinnen eller forbedrer hørselen din.

Du kan få enkelte bivirkninger av antibiotikaøredråper. Disse er vanligvis milde og bør forsvinne når du slutter å bruke dråpene. Du kan føle deg svimmel, få kløe eller svie i øret, få øresmerter eller en soppinfeksjon. Det er dokumentert at enkelte antibiotika kan skade hørselen hvis du har hull i trommehinnen.

Noen leger forskriver antibiotikaøredråper sammen med steroidøredråper. Dette er ikke de samme steroidene som brukes av enkelte kroppsbyggere. Steroidene i øredråper ligner på hormonet kortisol som produseres naturlig av kroppen for å håndtere betennelse. Det er ingen forskning som viser om denne behandlingen fungerer bedre enn antibiotikaøredråper alene, eller om det fører til bivirkninger.

Antiseptiske øredråper fungerer ikke like godt som antibiotikadråper, så de brukes ikke mye lenger. Antiseptiske øredråper kan gjøre deg svimmel og gi deg øresmerter.

Legemidler

Antibiotikatabletter fungerer ikke så bra som antibiotikaøredråper. Å ta antibiotikatabletter i tillegg til antibiotikaøredråper hjelper sannsynligvis ikke. Du kan få milde bivirkninger av antibiotikatabletter. Disse omfatter kvalme, urolig mage, diaré og allergiske reaksjoner. Dersom allmenntilstanden er påvirket, eller man har dobbeltsidig sekresjon, vil man ofte bruke tablettbehandling. Når sekresjonen stopper, vil trommehinnen vanligvis gro.

Kirurgi

Dersom hullet i trommehinnen ikke gror, kan du opereres. Dette kan forbedre hørselen. Operasjonen kalles myringoplastikk eller tympanoplastikk. Kirurgen setter en liten lapp av vev på trommehinnen for å dekke hullet.
Det er god sjanse for at hullet i trommehinnen vil lukke seg etter operasjonen, og at hørselen blir bedre. Vi vet ikke om en reparert trommehinne har høy sannsynlighet for å vare hos små barn. Små barn er mer utsatt for å få flere ørebetennelser. Dette kan få lappen til å løsne.

Prognose

Hvis du har hatt ørebetennelse med puss en stund, kan du oppleve at du ikke hører så bra som du gjorde før.
Hvis barnet ditt har en langvarig ørebetennelse, kan det føre til hørselsproblemer og andre problemer. Dersom et barn ikke hører ordentlig i løpet av de første tre årene av livet, er det vanskeligere for barnet å lære å snakke og forstå språket. Dette kan seinere føre til problemer på skolen.

Det er også en liten risiko for mer alvorlige problemer hvis man ikke får antibiotika. De omfatter infeksjon i beinet bak øret (mastoiditt) og ekstra vev som vokser i øret (kolesteatom). Disse kan behandles med antibiotika eller en operasjon. Det er svært liten risiko for at en ørebetennelse kan spre seg inn til hjernen og forårsake hjernehinnebetennelse eller hjerneabscess.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.