Overvekt hos barn

Overvekt er et problem som rammer flere og flere barn. Er barnet ditt overvektig, finnes det tiltak som kan hjelpe.

Redaksjonen, Helsebiblioteket.no
Publisert 05. desember 2022 | Sist oppdatert 05. desember 2022

Hva er overvekt hos barn?

Kroppsmasseindeks (KMI eller BMI) kan brukes til å regne ut normalvekt. KMI (kg/m2) er et mål på vekt i forhold til høyde. Fordi barn er i vekst, brukes det et persentilskjema for å måle barnets høyde og vekt i forhold til gjennomsnittet hos barn med samme kjønn og alder. Noen barneavdelinger bruker likevel KMI tilpasset barn som mål på overvekt.

Årsakene til at barn blir overvektige, er vanligvis de samme som skaper overvekt hos voksne. Et overvektig barn får i seg mer kalorier (mat) enn kroppen forbrenner. Kalorier som ikke brukes som energi, lagres som fett. Det er mange faktorer som påvirker utvikling av overvekt, blant annet:

  • Hvor mye barnet spiser
  • Hva slags mat barnet spiser
  • Trening/aktivitetsnivå

Barnets gener kan også spille en rolle når det gjelder hva slags forbrenning og appetitt barnet har, men uavhengig av gener er det viktig å hjelpe barnet til å spise sunt og være aktiv.

Hvordan kan jeg vite om barnet mitt er overvektig?

Mange foreldre synes det er vanskelig å akseptere at deres barn er overvektige, og det er flere årsaker til det. Barn vokser i forskjellig hastighet, og en forelder kan tenke at det dreier seg om "valpefett". Hvis barnets venner eller slektninger også er overvektige, kan foreldrene tro at barnets vekt er normalt sammenlignet med andre.

Er du bekymret for barnets vekt, kan du kontakte lege eller helsesøster. Legen vil vurdere om barnet har en sunn vekt og undersøke barnet med tanke på andre sykdommer som eventuelt kan forårsake vektproblemer.

Hvis barnet er svært overvektig, har andre sykdommer eller er funksjonshemmet, kan legen henvise videre til en spesialist.

Tiltak

De beste tiltak for overvektige barn er å hjelpe dem til å spise sunnere og være i aktivitet. Forskning viser at opplæring om kosthold, mosjon og nye vaner kan hjelpe overvektige barn til å nå en sunnere vekt.

Veier barnet mer enn det som er sunt, kan legen foreslå at barnet prøver å holde vekten stabil det neste halvåret. Dermed kan det "vokse inn" i en sunn vekt snarere enn å måtte prøve å gå ned i vekt.

Tiltak som involverer hele barnets familie fungerer bedre enn tiltak som bare fokuserer på barnet. Hvis hele familien gjennomfører samme regler (for eksempel ikke å spise snacks foran tv eller alltid gå en lang tur i helgene), er det mye lettere for barnet å følge disse reglene. Ved sterk fokusering på vektkontroll, kan det lett bli konflikt mellom foreldre og barn. Det vil ingen være tjent med. Dersom foreldre kan tilrettelegge for fysisk aktivitet og sunt kosthold som et forventet levevis, vil det være en god start.

For svært overvektige barn, vil man kunne henvises til et tverrfaglig behandlingstilbud. Behandlingstilbudene for å hjelpe overvektige barn og ungdom ned i normal vekt har ofte følgende fokus:

  • Forbedring av barnas kosthold, dvs. de anbefales å spise mer frukt og grønnsaker, kutte ut sukkerholdig brus, spise en sunn frokost og ikke spise høy-kalori snacks som kjeks eller potetgull mellom måltidene.
  • Øke fysisk aktivitet til en time om dagen. For eksempel kan barnet delta i idrettsgrupper, gå på tur med familien eller sykle til skolen.
  • Endring av usunne vaner, for eksempel å se mindre på tv og spille mindre passiviserende dataspill. Det finnes forøvrig morsomme dataspill med fysisk aktivitet.

Det er viktig å fokusere på styrking av barns selvfølelse og deres opplevelse av egen mestring.

Om de lykkes med vektnedgang, bør de få oppmuntring og støtte til å holde på de gode vanene.

Legemidler og kirurgi

Legemidler for å redusere vekten forskrives sjelden til barn. Det skjer bare i spesielle tilfeller dersom et barn er så overvektig at det er direkte helsefarlig.

Kirurgi er svært sjelden aktuelt for barn som er overvektige. Kirurgi er siste utvei og er brukt spesielt i USA hos svært overvektige amerikanske barn. Det eksisterer ikke nok forskning som fastslår om kirurgi er en trygg og langsiktig behandling for overvektige barn.

Prognose

Mange overvektige barn forblir overvektige som voksne, men det finnes unntak.

Studier viser at enkelte overvektige barn får tilleggsproblemer, blant annet astma, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og problemer med blodsukkerregulering (insulinresistens). Hvis et overvektig barn blir til en overvektig voksen, øker det sjansene for høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom, diabetes, slitasjegikt og noen typer kreft.

Barn som veier mer enn det som er sunt, har ofte dårlig selvfølelse. De kan ha problemer med å få venner og kan bli ertet. Behandlingen bør også ta hensyn til dette.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.