Søvnhygiene hos barn

Publiseringsdato 28.06.2017
Søvnhygiene hos barn

Søvn er viktig for helse og utvikling. Kunnskap hos foreldre om barns søvnvaner kan forebygge søvnproblemer.

Viktig å vite om søvn

Alle spedbarn skal sove på ryggen. Barnet skal ikke ha det for varmt. Dersom spedbarnet sover i seng sammen med foreldre, bør det brukes egen dyne. Ikke dekk helt til vognåpningen med regntrekk eller teppe når barnet sover i vognen. Alt dette kan bidra til å redusere risiko for krybbedød.

Den første tiden sover spedbarn fra 16-20 timer fordelt over hele døgnet. Etter 6 måneder sover barnet 10-12 timer om natten og gjerne to ganger 1-3 timer om dagen. Ved ettårs alder reduseres søvnen om dagen til en gang og i 2-3 års alder slutter de fleste helt å sove på dagen.

Søvn foregår i flere stadier, fra lett til dyp søvn. 5-7 ganger i løpet av natten, oppstår det nesten våkenhet eller oppvåkning. Under slike oppvåkningsperioder vil barn, som har lært seg å sovne av seg selv, vanligvis fortsette å sove uten hjelp fra foreldrene. Barn som ikke har lært det, kan våkne opp og trenge hjelp for å sovne.

Mellom 3 og 6 måneders alder

Nå kan foreldre starte med å innarbeide gode søvnvaner for barnet, og skille mellom søvn på dagen og natten. Søvnmangel påvirker barns og foreldres fysiske og psykiske helse negativt, og forskning viser bedre helse og trivsel for store og små om barn læres gode søvnvaner tidlig.

Gode søvnvaner

  • Ikke kutt ut dagsøvn i håp om lengre nattesøvn
  • Sørg for regelmessige sovetider på dagen
  • Gjennomfør en nedtrapping av aktiviteter (rolig før sengetid)
  • Gjenta det samme faste ritualet hver kveld før barnet blir lagt
  • Tilstreb en fast leggetid (og stå opp på omtrent samme tid)
  • Prøv å unngå å ta barnet opp når det først er lagt om kvelden

Lær å sovne selv

Unngå å la barnet sovne ved brystet (eller med flaske) eller bli vugget, rugget eller klappet i søvn. Innsovningsforholdene om kvelden og hvis barnet våkner om natten bør være de samme. Slik kan barnet klare å sovne av seg selv igjen uten hjelp. Legg barnet våkent, men søvnig. Noen barn er urolige og klynker eller gråter litt før de sovner, det er helt normalt.

Fra 6 måneders alder

Når barn har begynt med fast føde er ikke lenger måltider på natten nødvendig. Mange barn trenger litt hjelp for å slutte med nattmåltid og lære seg å sove sammenhengende. Regn med noen slitsomme kvelder eller netter, men det er vel verdt strevet. For å lykkes må foreldrene være enige og støtte hverandre. Spør på helsestasjonen hvis du trenger råd eller er usikker på hva som er best for ditt barn.

Når barnet ikke sovner om kvelden

Når barnet protesterer/gråter, går du inn til det etter noen minutter og sier med rolig stemme: «Det er natten, du må sove nå». Gjenta dette til barnet sovner.

Prøv gradvis å øke tiden du venter med å gå inn til barnet. Noen barn gråter mer av å se foreldrene sine, sørg da eventuelt for å observere barnet uten selv å bli sett. Du kan også sitte på en stol, enten inne på barnets rom eller synlig rett utenfor døråpningen. Sørg i så fall for at barnet får lite oppmerksomhet.

Når barnet våkner om natten

Forsøk å roe barnet i dets egen seng. Det å få komme opp i foreldresengen eller inn i stuen kan lett oppfattes som belønning og dermed opprettholdes uvanen.

Det kan være bedre om andre enn moren roer barnet om det våkner på natten. Når barnet får fast føde på dagen, tilby eventuelt kun vann.

Ha eventuelt barnesengen ved siden av din egen seng og forsøk å roe barnet raskt ved hjelp av stemme eller berøring. Eller du kan legge deg på madrass ved siden av barnesengen.

Hvis dere må stå opp for å gi barnet smokken for at det skal sovne igjen, bør dere vurdere å slutte helt med smokk. Eller fest smokken fast i pysjen med en smokkeholder, eventuelt ha mange nok smokker i sengen slik at barnet finner en selv.

Prinsippet med tiltakene skissert her er at hvis barnet våkner og ingenting skjer, vil det etter hvert slutte å våkne. Det vil bli en del gråting og protester underveis, men barnet kommer ofte inn i gode søvnvaner etter overraskende få netter.

Større barn (fra 3-4 år)

Bruk aldri sengen som straff. Det er så lett å si: «Hvis du er grei, skal du få være lenge oppe. Men hvis det er noe tull, så er det rett i seng.» Unngå slike utsagn.

Noen barn finner veien selv inn i foreldresengen hver natt. Hvis man ønsker en slutt på dette, kan man motivere barnet til å endre adferd. Ha klar en madrass med laken på under sengen din, som du trekker frem. Be barnet selv hente dyne og pute fra sin egen seng. Hver natt det sover på madrassen belønnes med et klistremerke. Når barnet har oppnådd f. eks. fire merker, innebærer dette en aktivitet dere kan gjøre sammen. Belønning bør gå ut på samvær og ikke ting eller leker. Etter noen dager eller uker blir det erfaringsmessig stadig færre netter på madrassen (f.eks. bare ved mareritt).

Kontakt helsestasjon eller lege dersom

  • Er i tvil om disse rådene egner seg for barnet
  • Ikke lykkes å løse barnets søvnproblemer på egen hånd
  • Synes barnet snorker mye og har pustepauser når det sover
  • Tror at barnet feiler noe som kan forårsake søvnproblemer

PDF-versjon for utskrift

"Gode råd"-serien er brosjyrer beregnet på gravide og sped- og småbarnsforeldre. Brosjyrene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe helsepersonell og utgitt av Foreldrebrosjyrer/Farmasøytisk institutt, UiO, www.mn.uio.no/farmasi Gruppen møtes ca. 4 ganger i året, hvor gamle brosjyrer gjennomgås og oppdateres, og nye brosjyrer ser dagens lys. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

Brosjyren er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet i samråd med eksterne sakkyndige. Det kan siteres fra brosjyren dersom kilden oppgis.

Du finner fordypningsstoffet til de ulike GODE RÅD-brosjyrene på Farmasøytisk institutt, UiO

Illustratør: Elisabeth Moseng, Illustratørene