Tennisalbue – lateral epikondylitt

Publiseringsdato 16.04.2021
En tennisalbue kan være smertefull, og mange klarer ikke å bruke armen som normalt. Betennelsesdempende legemidler kan lindre plagene, og prognosen er god for de fleste.

Hva er tennisalbue?

Tennisalbue forårsaker smerter på utsiden av underarmen, rundt den benete delen av albuen. Det oppstår en irritasjon (betennelse) i muskelfestet ved overbelastning, som for eksempel etter langvarig bruk av datamus, tennisspill, bruk av skrutrekker eller raking av løv. Irritasjonen oppstår gjerne rett etter overbelastningen, men noen ganger kommer den mer snikende.

Symptomer

Tennisalbue gir smerter i albuen, spesielt når en holder noe eller vrir armen. Det kan også føre til smerter i underarmen, på håndbaken eller i skulder og nakke. Betennelsen kommer hyppigst i den armen som brukes mest. Smertene kan komme og gå avhengig av hvor mye armen brukes. Hvis albuen ikke blir bedre i løpet av noen uker, bør lege kontaktes. Ved feber eller hvis albuen er rød og hoven, bør lege oppsøkes umiddelbart.

Behandling

Tennisalbue blir vanligvis bedre av seg selv, men behandling kan fremskynde bedringen.

Armen bør avlastes de første seks ukene. Snakk gjerne med legen din hvis du har et arbeide som gjør dette vanskelig.

Det kan hjelpe å legge en ispose mot det smertefulle området. For å hindre frostskade skal ikke isposen legges direkte på huden eller ligge på for lenge. Betennelsesdempende legemidler kan hjelpe mot smertene, for eksempel ibuprofen som tablett eller gelé.

Legemidlene kan ha bivirkninger som for eksempel magesmerter eller diaré.

Noen prøver en albuespenne rundt øvre del av underarmen som støtte.

Kortisoninjeksjoner kan redusere smertene ved tennisalbue, men det er usikkert om behandling vil forverre plagene på sikt. Leger er derfor tilbakeholden med å anbefale denne behandlingen, særlig ved langvarige plager.

Kirurgi brukes noen ganger ved tennisalbue som ikke blir bedre over mange måneder.

Prognose

De fleste blir bra etter avlasting, nedkjøling, albuespenne og bruk av legemidler. Noen trenger fysioterapibehandling, og noen få blir henvist til kirurgisk behandling.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.