Alderspsykiatri-sidene i ny drakt

Innholdet på akuttpsykiatri-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen. 

Alderspsykiatri-sidene i ny drakt
Også sidene om eldre har blitt oppdatert. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 29. november 2022 | Sist oppdatert 29. november 2022

Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming, og etter noen måneders opphold er det igjen mulig å kritisk gå gjennom og fornye innholdet. For psykisk helses del betyr det at vi har fått i gang PsykNytt igjen og at vi nå går systematisk gjennom undersidene våre.

Denne uka er det alderspsykiatri-sidene som har vært under lupen. Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser for psykisk helseområdet. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Innenfor alderspsykiatri er det et viktige norsk oppslagsverk: Metodebok for sykehjemsleger. Vi har også lenket til mye av innholdet til nettstedet aldringoghelse.no .

Vi har gått gjennom retningslinjer, oppsummert forskning, skåringsverktøy, pasientinformasjon, rapporter og ressurser på nett. Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Relevante søkeord: alderspsykiatri, demens

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.