Anbefaler varsomhet ved bruk av alprazolam ved depresjon (Cochrane)

Alprazolam (Xanor) kan være like effektivt ved depresjon som antidepressiva, viser nyere studier. En systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet maner likevel til varsomhet på grunn av lav kvalitet på forskningen.
Anbefaler varsomhet ved bruk av alprazolam ved depresjon (Cochrane)
For mange pasienter ledsager angst depresjonen. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 28. desember 2012 | Sist oppdatert 16. september 2022

Antidepressiva og psykoterapi er pilarene i behandlingen av depresjon, men benzodiazepinet alprazolam er et alternativ som gjerne anbefales når også angst er en del av bildet.

Enkelte leger forskriver benzodiazepiner som en kortvarig hjelp til pasienter med angst og depresjon, en praksis som ikke støttes av britiske nasjonale retningslinjer.

Høypotente sedativa som alprazolam kan skape avhengighet og ha uønskede virkninger som tilbakevendende angst, hukommelsestap og abstinenser ved nedtrapping.

21 studier og 2693 pasienter inngikk i den nye oversikten fra det anerkjente Cochrane-samarbeidet. Gjennomsnittlig lengde på de inkluderte studiene var fire til seks uker, og seks av studiene hadde høy risiko for bias (systematiske skjevheter).

Analysen viste at:

  • Alprazolam reduserte symptomer på depresjon mer effektivt når sammenlignet med placebo
  • Alprazolam reduserte symptomer på depresjon like effektivt som trisykliske antidepressiva

Studiene som var inkludert i oversikten hadde imidlertid en rekke svakheter:

  • De var ulike på viktige punkter
  • Kvaliteten på studiene var i det store og hele lav
  • Bare korttidsvirkninger ble undersøkt
  • Studiene led sannsynligvis under sponsorbias og publiseringsbias

- Alprazolam kan være mer effektivt enn placebo, og like effektivt som konvensjonelle antidepressiva, i behandlingen av alvorlig depresjon, ifølge den beste kunnskapen som er tilgjengelig på området per i dag. Mange svakheter ved forskningsmaterialet svekker imidlertid vår tillit til funnene, konkluderte forfatterne.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.