Angst-sidene i ny drakt

Innholdet på angst-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen. 

Angst-sidene i ny drakt
På Helsebiblioteket kan man finne behandling for angst. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 06. desember 2022 | Sist oppdatert 06. desember 2022

Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming, og etter noen måneders opphold er det igjen mulig å kritisk gå gjennom og fornye innholdet. For psykisk helses del betyr det at vi har fått i gang PsykNytt igjen og at vi nå går systematisk gjennom undersidene våre.

Denne uka er det angst-sidene som har vært under lupen. Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser for psykisk helseområdet. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Innenfor angst vil vi framheve kapittelet om angstlidelser i Veileder for barne- og ungdomspsykiatri. Helsebiblioteket har også samlet en rekke skåringsverktøy for angstlidelser.

Vi har gått gjennom retningslinjer, oppsummert forskning, skåringsverktøy, pasientinformasjon, rapporter og ressurser på nett. Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.