Barn og unge-sidene i ny drakt

Innholdet på barn og unge-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen. 

Barn og unge-sidene i ny drakt
Barn og unges psykiske helse er et viktig tema på Helsebiblioteket. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 13. desember 2022 | Sist oppdatert 17. januar 2024

Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming, og etter noen måneders opphold kan vi igjen kritisk gå gjennom og fornye innholdet. For psykisk helses del betyr det at PsykNytt utgis som før og at vi nå går systematisk gjennom undersidene våre.

Denne uka er det barn og unge-sidene som har vært under lupen. Siden Helsebiblioteket startet opp for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser for psykisk helseområdet. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Innenfor barn og unge vil vi spesielt framheve Veileder for barne- og ungdomspsykiatri og Foreldreveiledning ved depresjon. Vi har også en omfattende samling skåringsverktøy for barn og unges psykiske helse, deriblant Kiddie-SADS.

Vi har gått gjennom retningslinjer, oppsummert forskning, skåringsverktøy, pasientinformasjon, rapporter og ressurser på nett. Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.