Kiddie-SADS-PL DSM-5

Intern lenke: Kiddie-SADS-PL DSM-5

Original tittel: Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version DSM5

Description:

Kiddie–SADS-PL DSM-5, «Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia – Present Life Version DSM-5 2016» er et bredt semistrukturert  DSM - 5 intervju som dekker de fleste psykiske lidelser hos barn og unge. Intervjuet avspeiler en fenomenologisk tenkning rundt problemer barn og unge kan ha. Det består av en screeningdel, underhefter for ulike problemområder og et diagnoseskjema. Ved å bruke intervjuet lærer man å strukturere samtalen, man trenes i differensial diagnostikk og i å forstå komorbiditet. Om Kiddie-SADS-PL DSM-5. Oversatt av Anne Mari Sund. Validert internasjonalt. 

Relaterte lenker: Kiddie-SADS-PL DSM-5 Screening, Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 1 - Depressive og bipolare lidelser, Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 2 - Schizofrenispektrum og andre psykotiske lidelser, Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 3 - Angst- tvangs- og traumelidelser, Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 4 - Nevrologiske utviklingsforstyrrelser og atferdsforstyrrelser, Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 5 - Spiseforstyrrelser og rusmisbruk, Kiddie-SADS-PL DSM-5 Diagnoseskjema

Først publisert: 28.01.2020

Sist faglig oppdatert: 29.01.2020

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Språk: Norsk