Bekymringsfulle mangler ved TUD-vedtak (ROP)

I sitt doktorgradsarbeid, har Maria Løvsletten sett på oppfølgingen av pasienter med vedtak om tvang uten døgnopphold (TUD). Avhandlingen avdekket flere bekymringsfulle mangler rundt kunnskap og oppfølging av lovverk, samt utfordringer ved samhandling mellom tjenestenivåene.

Bekymringsfulle mangler ved TUD-vedtak (ROP)
Mennesker på TUD skal få oppnevnt en kontaktperson som skal navngis i journalen. Ill.foto: Colourbox
Publisert 13. desember 2022 | Sist oppdatert 13. desember 2022

Marte Frimand

– Jeg ble veldig overrasket over at vi ikke gjør det loven og forskriftene sier. Spesielt var det mangler ved opplysninger om kontaktperson og individuell plan (IP), sier Maria Løvsletten, psykiatrisk sykepleier, divisjon psykisk helse ved Sykehuset Innlandet.

I forskriften står det at mennesker på TUD skal få oppnevnt en kontaktperson som skal navngis i journalen. Denne personen skal være tilgjengelig for pasienten og pårørende.

– Det kan hende det er litt dårlig definert hva en sånn kontaktperson skal være. Kanskje burde myndighetene se på det og definere innholdet, sier Løvsletten.

Hun ser for seg at kontaktpersonen er en i spesialisthelsetjenesten som har litt oversikt over situasjonen, og som kan følge opp pasienten videre en periode etter at TUD-vedtaket er opphevet.

Les hele avhandlingen: Prevalence and management of patients with outpatient commitment in the mental health services

Les mer: Bekymringsfulle mangler ved TUD-vedtak (ROP)