Betydningen av personlighetstrekk ved langvarige hode- og ansiktssmerter (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Publiseringsdato 30.05.2023
Betydningen av personlighetstrekk ved langvarige hode- og ansiktssmerter (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Smerter i ansikt og hode oppleves spesielt hemmende. Ill.foto: Colourbox.

På verdensbasis rammes millioner av mennesker av hode- og ansiktssmerter (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [NTNU], 2017; Vadivelu et al., 2014). Spenningshodepine og migrene er på andre- og tredjeplass på listen over de mest vanlige sykdommene i verden (Martelletti et al., 2013).

Berit Holsvik, Ida Kristine Solhaug, Annika Rosén og Linn-Heidi Lunde

Mange rapporterer langvarige hode- og ansiktssmerter som verre enn andre typer langvarig smerte, og smerter i ansiktet kan erfares som den verste (Rodriguez et al., 2018). Smerter i ansikt og hode oppleves spesielt hemmende (Vadivelu et al., 2014), fordi de er lokalisert nært opp til sansene (syn, hørsel, smak, lukt) og kan påvirke funksjoner som tale, tygging og svelging (Scrivani et al., 2008; Vadivelu et al., 2014). Vi vet at migrene alene forårsaker rundt 400 000 tapte arbeids- og skoledager i året per 1 million innbyggere i i-land (NTNU, 2017). Pasienter med temporomandibulær dysfunksjon er en annen gruppe med høy belastning av helseproblemer som forårsaker langvarig avhengighet av trygdeytelser og høyt sykefravær (Salinas et al., 2022).

Les hele artikkelen: Betydningen av personlighetstrekk ved langvarige hode- og ansiktssmerter ( Tidsskrift for Norsk psykologforening)