Bivirkningssøket søker også på beslektede begreper

Publiseringsdato 06.12.2022
Bivirkningssøket søker også på beslektede begreper
De vanligste bivirkningene vises øverst.

Felleskatalogens bivirkningssøk søker også på beslektede bivirkninger. Her viser vi et eksempel.

En 50 år gammel mann som er plaget av psykoser, får Seroquel depot (kvetiapin) for dette. Samtidig har han hatt en dyp venetrombose og får Marevan (warfarin). Han har også høyt blodtrykk og får Selo-Zok (metoprolol) for lidelsen. I den siste tiden har han vært mye kvalm. Er kvalmen et nytt sykdomstegn eller en bivirkning av legemidlene han tar?

Bivirkning eller symptom?

I www.bivirkningssok.no fyller du ut legemidlene og den mistenkte bivirkningen. Deretter trykker du på Søk-knappen. Det viser seg at alle legemidlene gir kvalme eller oppkast (som er en relatert bivirkning). Med Selo-Zok er kvalme en vanlig bivirkning. Vanlig vil si at mellom 1 av 10 og 1 av 100 får denne bivirkningen. Mindre vanlig betyr at bivirkningen forekommer hos mellom 1 av 100 og 1 av 1000 pasienter.

Med Marevan er kvalme en mindre vanlig bivirkning. Det er altså mest sannsynlig at det er Selo-Zok eller Seroquel depot som er synderen. Det behøver ikke være slik, men bivirkningssøket hjelper for å finne hva som er mest sannsynlig.

Det at bivirkningssøket søker på beslektede begreper, betyr at vi også får treff på oppkast når vi søker på kvalme.

Relevante søkeord: bivirkninger, bivirkningssøk, legemidler, symptomer