BMJ Mental Health: Tiltak for barn og ungdom på venteliste gir lovende resultater

Barn og unge opplever forsinkelser i utredning og/eller behandling innenfor psykisk helsevern. En systematisk oversikt publisert i BMJ Mental Health utforsker dokumentasjonen av tiltak for barn og ungdom på venteliste for psykiatrisk behandling.

BMJ Mental Health: Tiltak for barn og ungdom på venteliste gir lovende resultater
Funn fra småskala-undersøkelser er lovende. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 28. mai 2024 | Sist oppdatert 28. mai 2024

psykiatrisk behandling.

Studievalg og analyse

Et litteratursøk ble utført i MEDLINE, PsycINFO, Web of Science og Cochrane-databasene fra 2000 til 2023 (sist søkt i oktober 2023). Inkluderte studier beskrev tiltak for å støtte barn og ungdom og/eller deres familie mens de står på venteliste for psykisk helse-tjenester for barn og unge. Titler og sammendrag ble screenet av to oppsummerere som var uavhengige av hverandre , data ble trukket ut av én oppsummerer, bekreftet av den andre, og en narrativ syntese ble gitt.

Funn

Atten studier, som til sammen inkluderte 1253 barn og unge, ble identifisert. Studiene beskrev tiltak for dem som stod på venteliste for behandling av autismespekterforstyrrelser, spiseforstyrrelser, generiske tilstander, transpersoners helse, angst/depresjon, selvskading og selvmordstanker og atferdsproblemer. Mange tiltak bestod av flere komponenter; 94 % involverte psykoedukasjon, andre komponenter var foreldrestøtte, biblioterapi og coaching. Varigheten av tiltakene varierte fra en enkelt økt til over ett år; 66 % involverte ansikt-til-ansikt kontakt. Alle studiene viste fordeler i form av forbedrede kliniske resultater og/eller gjennomførbarhet/aksept.

Resultat og effektivitet av selve den endelige behandlingen i helsevesenet var stort sett uutforsket. Begrensninger i den underliggende forskningen, som prøvestørrelse og artikler av lav kvalitet, begrenser funnene.

Konklusjoner

Det er begrenset forskning som utforsker venteliste-tiltak, men funnene fra småskala-studier er lovende. Ytterligere forskning ved hjelp av robuste studiedesign og implementerings-studier i den virkelige verden er berettiget.

Les hele artikkelen: Waiting-list interventions for children and young people using child and adolescent mental health services: a systematic review

Relevante søkeord: venteliste, psykiatri, BUP, barn, ungdom, støtte