Bostedsløse i Norge 2020 (ROP.no)

Antallet bostedsløse er redusert med 15 prosent siden 2016. Totalt ble 3 325 personer registrert som bostedsløse i 2020. En fjerdedel av disse sliter med samtidig rus og psykiske lidelser.
Bostedsløse i Norge 2020 (ROP.no)
En typisk bostedsløs person er en mann i 30-årene, enslig, født i Norge, har vært bostedsløs lenge og er avhengig av rusmidler.. Ill.foto: Colourbox
Publisert 05. oktober 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Marte Goplen

I november 2020 gjennomførte By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) den syvende landsomfattende kartleggingen av bostedsløse her i Norge. Rapporten er nå publisert og viser en fortsatt betydelig nedgang i antall bostedsløse.

Totalt er andelen bostedsløse redusert med 15 prosent siden forrige måling i 2016, og ligger nå på 0,62 bostedsløse per 1000 innbyggere. I alt ble 3 325 personer registrert som bostedsløse i november 2020, da registreringene ble gjennomført i norske kommuner.

Den bostedsløse

Ifølge kartleggingen er de statistiske kjennetegnene ved en bostedsløs person at han er en mann i midten eller slutten av 30-årene, enslig, født i Norge, har vært bostedsløs lenge og er avhengig av rusmidler.

Selv om kvinneandelen blant bostedsløse har økt litt, er fordelingen fortsatt 71 prosent menn og 29 prosent kvinner i 2020.

Andelen bostedsløse som er avhengig av rusmidler har gått ned og ligger nå på 50 prosent. En av tre sliter med en psykisk lidelse. Det er samme andel som ved tidligere kartlegginger.

Les mer: Bostedsløse i Norge 2020 (ROP.no)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.