Bruk av antipsykotika under graviditet (RELIS)

Gravide med alvorlig psykisk sykdom som bruker legemidler, anbefales vanligvis å fortsette med legemidlet. Ubehandlet sykdom kan føre til alvorlige konsekvenser for både mor og foster.
Bruk av antipsykotika under graviditet (RELIS)
Antipsykotika forskrives til en av hundre gravide. Ill.foto: Colourbox
Publisert 13. april 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Resultater fra de fleste studiene tyder ikke på at bruk av første- og andre­generasjons antipsykotika i graviditet øker risikoen for misdannelser.

Det anbefales ikke å seponere psykofarmaka hos gravide uten at behandlende lege konsulteres.

Antipsykotika foreskrives til 1 % av alle gravide, hovedsakelig for bipolar lidelse og schizofreni. De fleste studier om sikkerhet ved bruk av antipsykotika hos gravide gjelder eldre legemidler, såkalte første­generasjons antipsykotika. ­Likevel ­brukes andregenerasjons antipsykotika i større grad enn førstegenerasjons antipsykotika hos gravide.

Ikke-medikamentelle tiltak som samtale­terapi og kognitiv terapi er førstelinjebehandling ved psykisk sykdom av mild til moderat alvorlighetsgrad. Når legemiddelbehandling er indisert, bør dette alltid kombineres med ikke-farmakologisk behandling. Det anbefales ikke å seponere psykofarmaka hos gravide uten at behandlende lege ­konsulteres.

Valg av legemiddel bør gjøres ut fra sikkerhetsprofil og eventuelt tidligere god respons. For kvinner med alvorlig ­psykisk sykdom som bruker legemidler når de blir gravide, anbefales det å fortsette med behandlingen etter en grundig nytte-risiko­vurdering. Ubehandlet psykisk sykdom kan føre til alvorlige konsekvenser for både mor og foster. I studier kan det derfor være ­vanskelig å avgjøre om mulige utfall skyldes legemiddelbruk eller mors underliggende sykdom. Bytte fra et psykofarmakum til et annet kan være problematisk, og kvinner som blir gravide anbefales vanligvis å ­fortsette behandling med samme legemiddel som før graviditeten.

Les mer: Bruk av antipsykotika under graviditet (RELIS)

Kilde: Bruk av antipsykotika under graviditet Publisert: 15.02.2021 Kilde: Norvik M, Eriksen AK. Bruk av antipsykotika under graviditet. Nor Farmaceut Tidsskr 2021; 129(1): 26-7.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kjønn og seksualitet og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.