Bruk av kasusformulering for gravide og partnere i tiden rundt fødsel (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Kasusformulering (KF) er en prosess for hypotesedannelse og sammenfatning av hvordan faktorer som ligger til grunn for utvikling og opprettholdelse av vansker, gjensidig påvirker hverandre. Metodene springer ut fra den psykodynamiske tradisjonen (Winters et al., 2007). 

Bruk av kasusformulering for gravide og partnere i tiden rundt fødsel (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Kasusformulering (KF) kan brukes under graviditet for å kartlegge og forstå risikofaktorer og beskyttende faktorer i foreldre–barn-relasjonen. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 12. desember 2023 | Sist oppdatert 11. desember 2023

Hege Syversen Smerud, Agathe Syrdal Aanderaa

Den biopsykososiale KF-en til Winters et al. (2007) tar utgangspunkt i utviklingspsykologi. Ulike faktorer innen de biologiske, psykologiske og sosiokulturelle områdene vurderes, både predisponerende, utløsende og opprettholdende faktorer. KF kan fungere som et teoriuavhengig rammeverk for hypotesedannelse om hva som skaper vansker, og hva som kan skape endring, formulert etter klinikerens faglige og teoretiske ståsted (se f.eks. Skjerve, 2011; Stoltenberg, 2007; Wilmshurst, 2017).

Kasusformulering (KF) kan brukes under graviditet for å kartlegge og forstå risikofaktorer og beskyttende faktorer i foreldre–barn-relasjonen (Smerud, 2017). KF letter hypotesedannelse om både utvikling og skjevutvikling. Bruk av KF kan fremme større likeverd i tjenesten ved å tilby et rammeverk for anbefalte vurderingsområder og bidra til informerte behandlingsvalg som er basert på en forståelse av hvordan vanskene har utviklet seg for akkurat denne gravide og partneren.

Les artikkelen her: Bruk av kasusformulering for gravide og partnere i tiden rundt fødsel (Tidsskrift for Norsk psykologforening)