Bruk av narkotika forbudt, men ikke straffbart (ROP)

Mange mener mye om forslaget til ny rusreform. Hvilke endringer har Rusreformutvalget foreslått og hvorfor?
Bruk av narkotika forbudt, men ikke straffbart (ROP)
Rusreformen innebærer ikke forslag om legalisering av omsetning av narkotika. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 18. februar 2020 | Sist oppdatert 12. september 2023

Av Frøy Lode Wiig

For å kunne forsvare bruk av straff, må vi være sikre på at straff har ønsket effekt. Vi mener straff er feil virkemiddel for å redusere narkotikabruk, sa Runar Torgersen da han presenterte Rusreformen på Fagrådets Høringskonferanse i Oslo i slutten av januar. Torgersen er førstestatsadvokat og har ledet Rusreformutvalget.

Utvalgets mandat var å undersøke hvordan man kan overføre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten. Kongstanken bak reformen er at mennesker som bruker illegale rusmidler skal bli møtt med tilbud om hjelp, ikke straff.

− All befatning med narkotika vil fortsatt være forbudt. Rusreformen innebærer ikke forslag om legalisering av omsetning av narkotika, fastslo utvalgsleder Torgersen.

Les mer: Bruk av narkotika er forbudt, men ikke straffbart (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.