Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem (FHI)

En ny oversikt fra Folkehelseinstituttet belyser utøvelsen av ulike tvangstiltak, forståelse av tvang, og erfaringer med tvang i barnevernsinstitusjoner blant barn, ungdom og ansatte.
Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem (FHI)
Positive sider av tvang er lite undersøkt.
Publisert 27. oktober 2020 | Sist oppdatert 13. september 2023

Funnene løfter frem barn og unges negative erfaringer med det å være utsatt for tvang og å være vitne til tvang. Spesielt visse tvangssituasjoner kunne skape frykt, avstand og negative tanker om fremtiden. Ungdommene ønsket gode relasjoner som gir åpning for samtaler i pressede situasjoner.

Gitt mangel på data er spørsmålene om forekomst av tvang og konsekvenser av tvang i kvantitativ forstand ikke besvart. Eventuelle positive sider ved bruk av tvang er også lite undersøkt. Grensetting i fosterhjem, og rommet mellom grensesetting og tvang, er knapt belyst.

Tiltak som skal forebygge eller begrense bruk av tvang er beskrevet, men i liten grad evaluert. Vi ser behov for ytterligere forskning på flere tema: kvantitative studier av forekomst av ulike typer tvang, undersøkelser av grensesetting i fosterhjem og forholdet mellom grensesetting og tvangsbruk, samt evalueringer av tvangsforebyggende tiltak.

Les funnene og rapporten her: Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri og barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.