Cannabis og schizofreni: Har vi svaret nå? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Diskusjonen om cannabis som en risikofaktor for schizofreni er langvarig, sammensatt og pågår fortsatt. Her er en oppsummering.

Cannabis og schizofreni: Har vi svaret nå? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Mange kan røyke sin cannabis uten at det skader dem eller gir psykosesymptomer eller schizofreni, skriver artikkelforfatteren Ill.foto: Colourbox.
Publisert 31. januar 2023 | Sist oppdatert 31. januar 2023

I 1893 uttrykte det britiske Underhuset bekymring over virkningene av hamp fra Bengal i India. Den indiske regjeringen utpekte syv menn til Indian Hemp Drugs Commission (Mackworth Young et al., 1894). Ett år og 1200 intervjuer senere leverte kommisjonen sin 3200 sider lange og 8 bind sterke rapport (fig. 1). De konkluderte med at:

«In respect to the alleged mental effects of the drugs, the Commission have come to the conclusion that the moderate use of hemp drugs produces no injurious effects on the mind. It may indeed be accepted that in the case of specially marked neurotic diathesis, even the moderate use may produce mental injury. For the slightest mental stimulation or excitement may have that effect in such cases. But putting aside these quite exceptional cases, the moderate use of these drugs produces no mental injury. It is otherwise with the excessive use. Excessive use indicates and intensifies mental instability».

Man kunne tro at en så grundig undersøkelse med en så balansert konklusjon ville satt punktum for diskusjonen. Cannabisbruk er farlig for de sårbare, men andre kan røyke sin hamp i fred. Men siste ord var ikke sagt.

Les hele artikkelen: Cannabis og schizofreni: Har vi svaret nå? (Tidsskrift for Norsk psykologforening)