Cochrane Library: SSRIer kan være nyttige ved sosial angstlidelse

En ny systematisk oversikt vurderer effekten av legemidler i behandlingen av sosial angst hos voksne, og identifiserer faktorer som kan forutsi respons på behandling.
Cochrane Library: SSRIer kan være nyttige ved sosial angstlidelse
Konklusjonen om behandling av sosial angst er endret i den nye systematiske oversikten. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 05. desember 2017 | Sist oppdatert 22. juni 2023

Utvalget ble begrenset til randomiserte, kontrollerte forsøk (RCTer), der legemidler ble sammenliknet med placebo. Ialt 66 studier, med i alt 11597 deltakere, slapp gjennom nåløyet. Evidensen ble vurdert til å være av svært lav til moderat kvalitet.

For endepunktet effekt av behandlingen fant forskerne effekt for SSRIer (selektive serotonin reopptaksinhibitorer) og MAOer (monoaminoksidase-inhibitorer). Disse studiene var av svært lav kvalitet. Også for RIMA-er (reversible inhibitorer av monoaminoksidase) og benzodiazepiner fant forskerne effekt, men også disse studiene var av lav kvalitet.

SSRIer var de eneste legemidlene som ble vist å redusere tilbakefall (middels kvalitet på studiene).

SSRIer gav mer bivirkninger enn placebo, men antallet pasienter som falt ut, var generelt lavt i studiene.

Les mer: Pharmacotherapy for social anxiety disorder (Cochrane Library)

Her er behandlingsanbefalinger for sosial angst i kunnskapsbaserte oppslagsverk på Helsebiblioteket:

Behandling av sosial angstlidelse i BMJ Best Practice

Tilnærming til behandling av sosial angstlidelse i UpToDate

Aktuelle søkeord: Sosial angst, sosial angstlidelse, angstlidelser, agorafobi, fobier, SSRI, legemidler

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, legemidler, oppslagsverk og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.