Cochrane spesialsamling om hjernehelse: Komorbiditet psykisk helse og nevrologi

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har hevdet at for tidlige dødsfall og sykdom kan reduseres hvis man vier komorbiditet (samsykelighet) større oppmerksomhet.
Cochrane spesialsamling om hjernehelse: Komorbiditet psykisk helse og nevrologi
En ny samling kunnskapsressurser presenterer hva vi vet om tiltak mot blant annet rus og kognitiv svikt . Ill.foto: Colourbox.
Publisert 11. februar 2020 | Sist oppdatert 12. september 2023

 

 

En spesialsamling om dette temaet ble derfor laget til Verdens psykisk helse-dag i 2019.

Samlingen omfatter systematiske oversikter om:

  • rus og avhengighet
  • epilepsi
  • hjerneslag og traumatiske hjerneskader
  • barn og ungdom med langvarig sykdom
  • demens og kognitiv svikt

The Mental Health and Neuroscience Group har laget denne spesialsamlingen som tverrfaglig ressurs for mennesker som bruker nevrologiske og psykiatritjenester og for klinikere og beslutningstakere. Denne spesialsamlingen er den første til å sammenstille de siste Cochrane-oversiktene over tiltak hos mennesker som levere med komorbide tilstander som affiserer hjernen, nervesystemet eller sinnet. Samlingen har til hensikt å sette søkelyset på tilgjengelig dokumentasjon for håndtering av samsykelighet og potensielle hull i denne dokumentasjonen.

Les mer:  Reflecting on comorbidity in mental health and neuroscience (Cochrane Library)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.