CORE – fritt tilgjengelig test for vurdering av psykoterapi

Skåringsverktøyet CORE (Clinical Outcome in Routine Evaluation) brukes for å vurdere pasientens behov for psykoterapi, hvor godt terapien virker underveis, samt resultatet ved avslutning av terapien.

CORE – fritt tilgjengelig test for vurdering av psykoterapi
CORE kan måle effekt av psykoterapi. Foto: Colourbox
Publisert 06. oktober 2020 | Sist oppdatert 11. september 2023

Kan terapeuter som arbeider i forskjellige miljøer og med forskjellig teoretisk bakgrunn, bruke samme skåringsverktøy for å vurdere arbeidet sitt? Et slikt verktøy må kunne måle en felles kjerne (core) i terapien. CORE (Clinical Outcomes in Routine Evaluation) gjør nettopp det.

CORE er kort og lett å bruke. Det dekker velvære, problemer, fungering i livet og risiko for pasienten selv og andre. Verktøyet måler forskjell ved begynnelsen og avslutningen av behandlingen. CORE har blitt analysert på bakgrunn av 2000 svar, og verktøyet viser god reliabilitet og validitet. Det har høy sensitivitet for endring.

CORE består av tre deler: CORE Vurdering for terapi, CORE-OM (selvutfylling) og CORE Avslutning av terapi. De tre delene gir til sammen en oversikt over problemer og plager pasienten har, en skår for grad av symptomer og plager, og en oppsummering av hva slags behandling som er gitt.

CORE-OM er selvutfylling for pasienten, og hvis den brukes ved innledning og avslutning av terapien angir den grad av endring i symptomer og plager fra start til avslutning. Man får ut en totalskår, og 4 subdimensjoner: Funksjon, problem, velvære og risiko – for skade på seg selv og andre. Kort skåringsmanual er vedlagt.

CORE er gratis å bruke. CORE-OM må ikke endres, men de to andre skjemaene kan endres utfra hva som passer best for den enkelte poliklinikk. Den godkjente norske oversettelsen er gjort av prof. dr. med. Vidje Hansen, Universitetet i Tromsø.

Aktuell lenke:

Les mer om CORE

Relevante søkeord: CORE, skåringsverktøy, psykoterapi

 

Dette er en oppdatert oppgave av en artikkel som tidligere har vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt den 29. oktober 2013.

Les mer om diagnostikk og utredning, psykoterapi og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.