Dårlig økonomi gir økte helseutfordringer (ROP.no)

Personer med rus- eller alkoholbrukslidelse får enda dårligere somatisk helse dersom de har sosioøkonomiske utfordringer. Det viser en ny norsk forskningsstudie.

Dårlig økonomi gir økte helseutfordringer (ROP.no)
Data fra 30 000 personer var med i studien om sosioøknomiske utfordringer og helseutfordringer. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. februar 2023 | Sist oppdatert 28. februar 2023

Byrden ved somatiske helseutfordringer blant personer med rus- eller alkoholbrukslidelse øker ved lav sosioøkonomisk status og psykiske helseproblemer.

Funnene er hentet fra forskningsartikkelen The burden of somatic diseases among people with alcohol- and drug use disorders are influenced by mental illness and low socioeconomic status. A registry-based cohort study in Norway.

Det er forskerne Siv Skarstein, Lars Lien og Dawit Shawel Abebe, som har gjennomført studien hvor de har sett nærmere på data fra rundt 30 000 individer. 13 478 av disse var diagnostisert med en alkoholbrukslidelse, mens 16 695 hadde en rusmiddellidelse. Alle over 18 år.

Les hele saken: Dårlig økonomi gir økte helseutfordringer (ROP)