Debatt om selvmordsvurderinger (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

I Tidsskrift for Norsk psykologforening har det pågått en diskusjon om selvmord, selvmordsvurdering og selvmordsforebygging.
Debatt om selvmordsvurderinger (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Debatten i Tidsskrift for Norsk psykologforening har fått frem ulike syn på hvordan hjelpe selvmordstruede pasienter. Ill.foto: Colourbox
Publisert 05. januar 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

 

 

Her er en serie artikler og innlegg fra diskusjonen:

 

Hevder nasjonale standarder strider mot god behandling

– Nasjonale standarder kan stå i veien for god behandling av pasienter som er i selvmordsfare, mener prisvinnende forsker.

Les artikkelen: Hevder nasjonale standarder strider mot god behandling (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Splittet i synet på selvmords­forebygging

Fagmiljøene er splittet i synet på i hvor stor grad psykiske lidelser skal vektlegges som risikofaktor ved forebygging av selvmord.

Les artikkelen: Splittet i synet på selvmords­forebygging (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Selvmords­vurdering er helt nødvendig

Det er avgjørende å vurdere om pasienten er i akutt selvmordsfare. Hvordan skal man ellers kunne iverksette beskyttende tiltak?

Les artikkelen: Selvmords­vurdering er helt nødvendig (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Unnvikende selvmords­forebygging

Hva gjør vi når vi får en umulig oppgave? Vi bytter den ut med en oppgave som er mulig å få til.

Les artikkelen: Unnvikende selvmords­forebygging (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Å forstå psykologien bak selvmord er ingen sjekklisteoppgave Kunnskapsgrunnlaget forteller oss at det er på tide å bevege seg fra en sykdomsmodell til en mer humanistisk måte å snakke om selvmord på.

Les artikkelen: Å forstå psykologien bak selvmord er ingen sjekklisteoppgave (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Myter og fakta om selvmords­forebygging

Kritikere har tegnet et bilde av at selvmordsforebyggingen i Norge er i krise. Det er langt fra sannheten.

Les artikkelen: Myter og fakta om selvmords­forebygging (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Misvisende om selvmordsforebygging

Det kan være ubehagelig å utfordre toneangivende fagfolks «fakta», men det er nødvendig.

Les artikkelen: Misvisende om selvmordsforebygging | Tidsskrift for Norsk psykologforening

 

En korreksjon

De aller fleste fagmiljøer og forskergrupper på det suicidologiske feltet er enige om at psykisk uhelse har stor betydning for risiko for selvmord.

Les artikkelen: En korreksjon (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Ikke diagnose alltid

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Les artikkelen:  Ikke diagnose alltid (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Bok om mors selvmord: Et sint oppgjør med systemsvikt

Jeg håper Mødre og døtre blir mye lest, særlig av fagfolk. Vi har godt av Aakres strenge blikk på oss selv.

Les bokessayet: Et sint oppgjør med systemsvikt (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.