Debatt rundt diagnostisering (Tidsskrift for norsk psykologforening)

Innholdet i Tidsskrift for norsk psykologforening blir fritt tilgjengelig etter seks måneder. I nylige publiserte utgaver pågår en interessant debatt om psykologi og diagnostisering. 
Debatt rundt diagnostisering (Tidsskrift for norsk psykologforening)
Hvem skal stille diagnose, og må den stilles? Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 15. desember 2020 | Sist oppdatert 12. september 2023

Det opprinnelige innlegget hadde tittelen «Påtvungne diagnoser». Under følger originalartikkelen og så tre tilsvar.

Påtvungne diagnoser

Å stille som behandlingsbetingelse at psykologen skal sette diagnose, står i motstrid til psykologetikken og pasientens interesser.

Les artikkelen: Ikke opp til pasienten (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Diagnoser, fag og etikk

Som profesjon må vi fremme ny kunnskap selv om den går imot helsemyndighetenes systemer og retningslinjer.

Les artikkelen: Diagnoser, fag og etikk (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Kan handle mot pasientens vilje

Det er ikke nødvendigvis i strid med fagetikken å utføre en handling som pasienten motsetter seg.

Les artikkelen: Kan handle mot pasientens vilje (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Ikke opp til pasienten 

Det er ikke opp til pasienten å avgjøre hvilken diagnose som skal eller ikke skal stå i pasientjournalen.

Les artikkelen: Ikke opp til pasienten (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.