Den skjulte volden: Terapeuter avdekker kun et fåtall tilfeller av vold i nære relasjoner (FHI.no)

Fysisk vold mellom foreldrene rammer både barn og foreldre i en familie.

Den skjulte volden: Terapeuter avdekker kun et fåtall tilfeller av vold i nære relasjoner (FHI.no)
Mødre og fedre utøvde vold omtrent like ofte, ifølge foreldrene selv. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 21. februar 2023 | Sist oppdatert 21. februar 2023

Familier som opplever samarbeidsproblemer, kan oppsøke Familieverntjenesten. Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for familier med hjemmeboende barn under 18 år. Tjenesten er landsdekkende og har som mål å styrke positive familierelasjoner og barns oppvekstsvilkår. Forskerne bak en ny artikkel ønsket å vite mer om terapeuters avdekking av voldsbruk blant familiene som møter i familieverntjenesten.

Oppdager kun en av fem familier der vold forekommer

Terapeuter og foreldre ble spurt om det er eller har vært fysisk vold mellom foreldrene. Fysisk vold er handlinger som innebærer fysisk kontakt, og inkluderer blant annet slag med flat hånd, knyttet neve eller gjenstand, fastholding, lugging, klyping, dytting, risting og spark.

Familiene ble rekruttert og samtykket til deltakelse i studien da de var til samtale i familieverntjenesten i forbindelse med par- eller familieterapi, mekling eller for å få hjelp til å bedre foreldresamarbeidet.

Blant de 1387 inkluderte familiene var det 29 % som svarte bekreftende på ett eller flere spørsmål om det har forekommet fysisk vold mellom foreldrene. Foreldrene ble spurt både om de selv hadde utøvd vold, eller om den andre forelderen hadde utøvd fysisk vold.

I 21 % av familiene rapporterte foreldrene at mor utøvde fysisk vold, mens i 18 % rapporterte foreldrene at far utøvde fysisk vold. I kontrast til hva foreldrene rapporterte, svarte terapeutene at det var fysisk vold kun blant 6 % av familiene i utvalget. Faktisk svarte terapeutene «ikke i det hele tatt» på spørsmål om fysisk vold i 82 % av familiene hvor foreldrene selv rapporterte om fysisk vold i foreldrerelasjonen.

– Det vil si at i ganske få av familiene hvor vold har forekommet er terapeuten i familieverntjenesten faktisk klar over at det forekommer vold, sier Tonje Holt, forsker ved FHI og førsteforfatteren av artikkelen.

Les hele saken: Den skjulte volden: Terapeuter avdekker kun et fåtall tilfeller av vold i nære relasjoner (FHI)