Depresjon eller demens? Her er skåringsverktøyene

Følg lenkene under for å finne skåringsverktøy som er egnet til å skille demens og depresjon.

Depresjon eller demens? Her er skåringsverktøyene
Depresjon kan være en alvorlig sykdom. Foto: Mostphotos
Publisert 09. februar 2016 | Sist oppdatert 21. juni 2023

Ved begynnende kognitiv svekkelse eller demens trekker pasienten seg gjerne inn i seg selv og virker mutt og stille.

Det er vanskelig, men viktig å skille mellom symptomene på begynnende demens og depresjon. De følgende skåringsverktøyene kan være til hjelp:

Begge disse verktøyene er lagt ut på nett av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som også har en rekke andre skåringsverktøy som kan være aktuelle for eldre pasienter. Et annet nettsted som har nyttige tester for eldre pasienter, er Norsk geriatrisk forening. Det er en del overlapp mellom testene til de to nettstedene. Helsebiblioteket har samlet mange av verktøyene, men langt fra alle, på sine sider for alderspsykiatri.

Norsk geriatrisk forening har først og fremst et stort antall ferdighetstester og tester for fysisk fungering. Her finner du tester som Bergs balanseskala og NORGEP (en liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologisk uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter). Du finner også et skjema for pårørendes vurdering av kjøreferdigheter her (lastes ned som doc-fil).

Hos Aldring og helse finner du flest skåringsverktøy om psykiske aspekter. Det kan være verktøy for å vurdere aktiviteter i dagliglivet, aggresjon, angst, delir, demens, depresjon og nevropsykologiske skåringsverktøy. Testene kan brukes både i kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten.

Aktuelle lenker:

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om alderspsykiatri, depresjon og mani og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.