Depresjon og mani-sidene i ny drakt

Publiseringsdato 20.12.2022
Depresjon og mani-sidene i ny drakt
Helsebiblioteket har en omfattende samling skåringsverktøy for stemningslidelser. Ill.foto: Colourbox.

Innholdet på depresjon og mani-sidene er gjennomgått og oppdatert av redaksjonen. 

Helsebibliotekets sider er nå ute i ny utforming, og etter noen måneders opphold er det igjen mulig å kritisk gå gjennom og fornye innholdet. For psykisk helses del betyr det at vi har fått i gang PsykNytt igjen og at vi nå går systematisk gjennom undersidene våre.

Denne uka er det depresjon og mani-sidene som har vært under lupen. Siden Helsebiblioteket startet for 16 år siden, har vi samlet retningslinjer, skåringsverktøy, pasientinformasjon og andre viktige ressurser på en rekke felter innenfor psykisk helse. Du kommer til psykisk helse på Helsebiblioteket ved først å klikke på Sykdom og behandling og deretter på Psykisk helse.

Innenfor depresjon og mani vil vi spesielt framheve Retningslinje for bipolar lidelse (fra Helsedirektoratet) og Foreldreveiledning ved depresjon (fra Diakonhjemmet sykehus). Vi har også en omfattende samling av skåringsverktøy for stemningslidelser. For den som er interessert i god pasientinformasjon kan animasjonsfilmen Den store svarte hunden være av interesse.

Vi har gått gjennom retningslinjer, oppsummert forskning, skåringsverktøy, pasientinformasjon, rapporter og ressurser på nett. Dersom noe skulle mangle, gi oss gjerne beskjed på e-post.