Dette er nytt på psykisk helse-sidene

Helsebibliotekets sider er kommet i ny drakt. Her er endringene for psykisk helse-feltet.

Dette er nytt på psykisk helse-sidene
Helsebiblioteket har fornyet seg. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 08. november 2022 | Sist oppdatert 08. november 2022

Det gamle innholdssystemet til Helsebiblioteket var foreldet og ble ikke lenger vedlikeholdt av leverandøren. Helsebiblioteket har derfor skiftet til et nyere system. Vi valgte å beholde leverandøren Enonic, men har skiftet til Enonic XP. Bakteppet for omleggingen er også at søkemotoren vår allerede benyttet det nye systemet, det samme gjør Helsedirektoratet. Helsebiblioteket kan etter omleggingen samarbeide bedre med Helsedirektoratet om kode og innhold.

Ryddigere

Formålet med endringen på forsiden har vært å gjøre den mer oversiktlig. I den gamle løsningen var det mange valg, og dette har vi nå forenklet:

  • Øverst har vi sykdom og behandling, retningslinjer, legemidler og akuttmedisin.
  • Deretter følger ting som forebygging og helsefremming, samt forskjellige kilder som databaser og oppslagsverk, kunnskapsbasert praksis og kvalitetsforbedring, og  Pyramidesøket.

Tanken har vært at det skal være lett for brukerne å komme fort til det innholdet som er viktigst.

På fagsidene har vi redusert tekstmengden som brukerne må lese for å navigere. Vi har lukket «lenkeboksene» slik at brukerne må klikke på boksene for å se eksemplene.

Psykisk helse er nå plassert under Sykdom og behandling. For alltid å komme raskt til psykisk-helse-sidene, anbefaler vi å legge et bokmerke i nettleseren.

Sømløst samarbeid

Det nye systemet kan utveksle data sømløst gjennom APIer (Application Programming Interface). Dette gjør det mulig for helsevesenets systemer å samarbeide mye bedre enn før. Helsebiblioteket kan nå få overført retningslinjer fra Helsedirektoratet, og elementer fra retningslinjene kan hentes fra Helsebiblioteket inn på relevante steder i pasientjournaler.

Samme underoppdeling

Under psykisk helse er inndelingen som før, med en alfabetisk opplisting av fagområder. De forskjellige dokumenttypene, som retningslinjer, skåringsverktøy og pasientinformasjon kan utforskes fra øverst på siden. På grunn av omleggingen har ikke fagnyhetene vært oppdatert siden februar. I løpet av første halvdel av november vil denne tjenesten være oppe igjen.

Gi oss gjerne en tilbakemelding

Når et system har vært i bruk i flere år har brukere etablert vaner, og det tar tid å venne seg til nye måter å arbeide på. Bytte av system er sjelden populært på kort sikt. En av grunnene er at nettadresser (URL) blir endret. Folk som har laget bokmerker eller leser dokumenter med lenker, vil få feilmeldinger. Det tar dessuten tid før Google og andre søkemotorer får crawlet (indeksert) nettstedet på nytt.

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i å omdirigere brukere fra gamle nettadresser til nye. Det har også vært arbeidet aktivt for å få Google til å crawle Helsebiblioteket på nytt.

Noen ting har vi sikkert også glemt eller gjort tungvint – gi oss gjerne en tilbakemelding om de nye sidene ved å sende en e-post til redaksjonen@helsebiblioteket.no.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.