Diett-støtte kan hjelpe ved depresjon (BMC Medicine)

To australske forskere har gjennomført en  randomisert kontrollert studie der deltakerne ble randomisert til å motta kostholdsråd fra dietetiker som et tillegg til vanlig depresjonsbehandling.
Diett-støtte kan hjelpe ved depresjon (BMC Medicine)
Forbedring av kosthold kan hjelpe mot depresjon. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. februar 2017 | Sist oppdatert 23. juni 2023

Kontrollgruppen fikk konsultasjoner med sosial støtte av samme varighet som kostholdsrådene. Studien foregikk over 12 uker og var «enkelt-blindet», det vil si at vurdererne var blindet. Depresjonssymptomer var det viktigste utfallsmålet, målt med MADRS. Sekundære utfallsmål var remisjon og endringer i symptomer, stemning og angst. 67 personer ble inkludert i studien.

Forskerne konkluderte med at forbedring av kosthold kan være en effektiv og lett tilgjengelig tilleggsmåte å behandle depresjon på. Tiltaket vil samtidig kunne bidra i behandling av vanlige problemer som opptrer sammen med depresjon, som for eksempel fedme.

Studien ble publisert i BMC Medicine, et anerkjent open access, open peer-review generelt medisinsk tidsskrift. BMC Mediccine publiserer god og innflytelsesrik forskning innen alle områder av klinisk praksis, implementering, samfunnsmedisin, folkehelse og generelle artikler av interesse for fagfolk innen biomedisin.

Les mer:  A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial) (BMC Medicine)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani, eller gå til siste nummer av PsykNytt.