Din utvei – hjelp for folk som vil ut av en overgrepssituasjon

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har laget nettportalen dinutvei.no, som skal være til hjelp for ofre og utøvere av vold og overgrep slik at de kan komme seg ut av situasjonen.
Din utvei – hjelp for folk som vil ut av en overgrepssituasjon
Å komme seg ut av et skadelig forhold kan oppleves som svært vanskelig. Ill. foto: Mostphotos.
Publisert 29. mars 2016 | Sist oppdatert 22. juni 2023
Oppdraget med å lage portalen kom fra Justis- og beredskapsdepartementet. Portalen er laget i responsivt og innbydende design. Det er lett å finne fram.

Søker man for eksempel på «voldtekt», får man opp hjelpetilbud der overgrepsmottak i nærheten blir markert på kartet. Man får også opp telefonnumre man kan ringe.

Nettsiden er bygget opp rundt spørsmålene

Velger du det første spørsmålet, får du informasjon om hva som regnes som voldtekt, hvilke rettsregler som gjelder, vanlige psykiske reaksjoner og så videre.

Din utvei har en spørsmål-og-svar-tjeneste der brukerne kan sende inn spørsmål som blir besvart av fagfolk så snart som mulig, og seinest innen sju dager.

Spørsmålene varierer mye. I den korte tiden portalen har vært åpen, har det vært kommet inn spørsmål fra

  • eks-samboere som er bekymret for at barnet må være sammen med den andre foreldren
  • barn som er bekymret for foreldre som lever i forhold med vold
  • folk som strever med langtidsfølger av egen barndom med vold

Både nettstedet og spørsmål-og-svar-tjenesten skal fungere som en veiviser til hjelpetilbudet for folk som trenger å komme ut av en vanskelig situasjon. Fagfolk kan også finne nyttig informasjon her.

Aktuelle lenker:

Se portalen på www.dinutvei.no

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om pasientinformasjon, traumer stress og overgrep og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.