Dobbelt så mange får psykose etter bruk av cannabis (ROP)

De færreste som røyker cannabis får en psykotisk opplevelse. Likevel viser en studie at antallet cannabisutløste psykoser har doblet seg i både Norge, Sverige og Danmark. Dette kan skyldes sterkere cannabis og mer bruk.

Dobbelt så mange får psykose etter bruk av cannabis (ROP)
Rundt 500 personer i Danmark og Norge og rundt 900 personer i Sverige legges inn for rusutløst psykose hvert år. Ill.foto: Colourbox.
Marte Frimand
Publisert 08.november.2022 | Sist oppdatert 29.november.2022

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Sammen med en forskergruppe, har han studert forekomsten av rusutløste psykoser i Norge, Sverige og Danmark.

– Det finnes mange ulike typer rusutløst psykose, like mange som det finnes rusmidler. Men det mest oppsiktsvekkende funnet, var økningen av cannabisutløste psykoser, sier Bramness.

Les hele studien: Annual incidence of substance-induced psychoses in Scandinavia from 2000 to 2016

Sammenheng mellom bruk og psykose

Tallene viser at det har vært en dobling av antallet nye tilfeller med cannabisutløst psykose i alle landene i perioden 2000-2016. I Danmark brukes cannabis omtrent dobbelt så mye som i Sverige og Norge. Tallene for cannabisutløst psykose i Danmark ligger også på det dobbelte av de svenske og norske. Det viser at det er en stor sammenheng med hvor mye cannabis som blir brukt i det enkelte landet og forekomsten av cannabisutløst psykose.

Hvert år legges 10-12 personer per 100.000 innbyggere inn med rusmiddelutløst psykose i hvert av de tre landene. Dette innebærer rundt 500 personer i Danmark og Norge og rundt 900 personer i Sverige hvert år.

Les hele saken: ROP – Dobbelt så mange får psykose etter bruk av cannabis

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.