Dobbelt så mange får psykose etter bruk av cannabis (ROP)

Publiseringsdato 08.11.2022
Dobbelt så mange får psykose etter bruk av cannabis (ROP)
Rundt 500 personer i Danmark og Norge og rundt 900 personer i Sverige legges inn for rusutløst psykose hvert år. Ill.foto: Colourbox.

De færreste som røyker cannabis får en psykotisk opplevelse. Likevel viser en studie at antallet cannabisutløste psykoser har doblet seg i både Norge, Sverige og Danmark. Dette kan skyldes sterkere cannabis og mer bruk.

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Sammen med en forskergruppe, har han studert forekomsten av rusutløste psykoser i Norge, Sverige og Danmark.

– Det finnes mange ulike typer rusutløst psykose, like mange som det finnes rusmidler. Men det mest oppsiktsvekkende funnet, var økningen av cannabisutløste psykoser, sier Bramness.

Les hele studien: Annual incidence of substance-induced psychoses in Scandinavia from 2000 to 2016

Sammenheng mellom bruk og psykose

Tallene viser at det har vært en dobling av antallet nye tilfeller med cannabisutløst psykose i alle landene i perioden 2000-2016. I Danmark brukes cannabis omtrent dobbelt så mye som i Sverige og Norge. Tallene for cannabisutløst psykose i Danmark ligger også på det dobbelte av de svenske og norske. Det viser at det er en stor sammenheng med hvor mye cannabis som blir brukt i det enkelte landet og forekomsten av cannabisutløst psykose.

Hvert år legges 10-12 personer per 100.000 innbyggere inn med rusmiddelutløst psykose i hvert av de tre landene. Dette innebærer rundt 500 personer i Danmark og Norge og rundt 900 personer i Sverige hvert år.

Les hele saken: ROP – Dobbelt så mange får psykose etter bruk av cannabis

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.