Dopaminsystemet – stedet der rusavhengighet og overspising møtes (ROP)

Ny forskning bekrefter at tvangsmessig overspising styres av de samme mekanismene som rusmiddelavhengighet, og at dopamin spiller en viktig rolle. Håpet er at tiltak mot hjernens dopaminsystem kan hjelpe mot både fedme og avhengighet.
Dopaminsystemet – stedet der rusavhengighet og overspising møtes (ROP)
Gjentatte inntak av det foretrukne «dopet», eller gjentatt atferd, gjør at atferden eller dopet blir en vane. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 22. oktober 2018 | Sist oppdatert 22. juni 2023

 

 

Av Sissel Drag

Den aller nyeste forskningen innen nevrobiologi og avhengighetsforskning bekrefter at tvangsmessig overspising styres av de samme nevrobiologiske mekanismene som rusmiddelavhengighet – og at dopamin spiller en viktig rolle i prosessen. I framtida vil kanskje tiltak som påvirker dopaminsystemene i hjernen ha terapeutisk potensiale både ved fedme og avhengighet, er forskernes håpefulle konklusjon. De amerikanske forskerne som står bak studien The dopamine motive system: implications for drug and food addiction, håper funnene kan bidra til en løsning på det økende problemet med overvekt og fedme i det vestlige samfunnet.

Seniorforsker Jørgen G. Bramness ved NKROP er imidlertid forsiktig med å juble:
− Vi bør ikke bli overoptimistiske og tro at vi kan overføre avhengighetsfeltet til folkehelsefeltet og på den måten takle det voksende problemet med fedme i det vestlige samfunnet. Så enkelt er det ikke, sier han i en kommentar til forskningsoppsummeringen.

«Må ha det, bare må ha det»

Forfatterne bak artikkelen er de fremste innen rusforskningen og nevrobiologi i USA. De har oppsummert den nyeste forskningen som berører avhengighet og spiseproblematikk. De nevrobiologiske mekanismene som beskrives i artikkelen er sammensatte og kompliserte, men forskerne har forsøkt å forklare det på en enkel måte: Gjentatte inntak av det foretrukne «dopet» eller gjentatt atferd – det være seg energirik mat, alkohol, illegale stoffer eller sex – gjør at atferden eller dopet blir en vane.

På cellenivå er denne trangen til å følge impulsen til å spise, drikke eller ruse seg avhengig av en ansamling av dopamin i bestemte deler av hjernen. Tanken på «dopet» bidrar også til å øke konsentrasjonen av dopamin, noe som dermed gir mer motivasjon til å handle på impulsen. Dopamin er selve motivasjonsstoffet for å handle på avhengighetsimpulsen, ofte samtidig som mekanismene for selvregulering er nedsatt. Som følge blir evnen til å respondere på andre behov redusert.

Les mer: ROP – Dopaminsystemet – stedet der rusavhengighet og overspising møtes (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.