E-læringskurs i vurdering av selvmordsrisiko

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging har utviklet et e-læringskurs i vurdering av selvmordsrisiko. Kurset retter seg mot leger og psykologer i primærhelsetjenesten.
E-læringskurs i vurdering av selvmordsrisiko
Kurset gjør deg i bedre stand til å vurdere selvmordsrisiko. Ill.foto: Colourbox
Publisert 23. januar 2017 | Sist oppdatert 22. juni 2023

 

 

Kurset er godkjent av legeforeningen som valgfritt kurs (3 timer).

Målet med kurset er å styrke helsepersonells kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Kurset gir en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak.

Du må registrere deg for å ta kurset; dette er gratis.

Kurset er tilgjengelig fra http://www.selvmordsrisikovurdering.no.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning, ikt, kurs og utdanning og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.