Ekspertutvalg vil ikke ha mer tvang (ROP)

Terskelen for å bruke tvang innenfor psykisk helsevern bør ikke bli lavere. Det mener ekspertutvalget som nylig leverte sin rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ekspertutvalg vil ikke ha mer tvang (ROP)
Bruk av tvang har ikke gått ned. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 29. august 2023 | Sist oppdatert 29. august 2023

Marte Goplen

Ingen nedgang i bruk av tvang

Det har oppstått en debatt om nivået for bruk av tvang i etterkant av at lov om psykisk helsevern ble endret i 2017. Hensikten med endringen var å harmonisere loven med annen helselovgivning, som vektlegger eget samtykke.

Lovrevisjonen var omfattende. Særlig har konsekvensene av kravet om manglende samtykkekompetanse blitt diskutert.

Gitt at andre kriterier for etablering av tvang er oppfylt, ble det gjort et unntak fra kravet om manglende samtykkekompetanse, hvis pasienten vurderes å representere en fare for eget liv eller andres liv og helse.

En bekymring i fagfeltet etter lovrevisjonen har vært at mennesker som trenger behandling kan unndra seg denne, eller avslutte behandling de er i behov av.

En overordnet målsetting med revisjonen var redusert bruk av tvang. Statistikken viser imidlertid at lovendringen ikke har hatt ønsket effekt. Bruk av tvang har ikke gått ned, og politiet har de seneste årene opplevd en markant økning i bistandsoppfordringer til helsesektoren.

Les hele saken:  Ekspertutvalg vil ikke ha mer tvang (ROP)