Er blødningsrisikoen ved bruk av sertralin doseavhengig? (RELIS)

SSRI kan gi økt blødningsrisiko, men absolutt risikoøkning er lav. Samtidig bruk av NSAIDs øker risikoen. Det er uavklart om risikoen øker med økende dose av SSRI.
Er blødningsrisikoen ved bruk av sertralin doseavhengig? (RELIS)
Pasienten hadde god effekt av sertralin, men blødde neseblod. Ill.foto: Colourbox
Publisert 31.august.2021 | Sist oppdatert 15.september.2023

Nordmo E, Nilsen T. Er blødningsrisikoen ved bruk av sertralin doseavhengig? Nor Farmaceut Tidsskr 2021; 129(4): 23-4.

RELIS fikk følgende spørsmål fra en lege: En pasient har tolerert sertralindoser opp til 75 mg, men fikk kraftig neseblødning ved doseøkning til 100 mg. Pasienten har ikke vært plaget med neseblødninger tidligere. Sertralin ble seponert, og blødningene opphørte. På grunn av god terapeutisk effekt av sertralin er det ønskelig å prøve re-start med denne, forslagsvis med doseøkning opp til 75 mg. Er det kjent om blødningsrisikoen ved bruk av sertralin/SSRI er doseavhengig?

Les mer: Er blødningsrisikoen ved bruk av sertralin doseavhengig? (RELIS)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.