Er det ok å bli spurt om alkoholvaner? (ROP)

De fleste pasienter som er innlagt på somatisk avdeling, mener det er greit å bli spurt om alkoholvaner, viser ny norsk studie.
Er det ok å bli spurt om alkoholvaner? (ROP)
Mange helsearbeidere kvier seg for å spørre pasienter om alkoholvaner. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 05. mai 2020 | Sist oppdatert 12. september 2023

 

 

av Frøy Lode Wiig

Tidligere forskning har vist at alkohol er primærårsak til rundt 60 forskjellige somatiske sykdommer. I tillegg er alkohol ofte en faktor i skader og traumer. Det er ingen tvil om at for høyt alkoholforbruk er en viktig årsak til økt sykelighet og dødelig.

Likevel er det mange som kvier seg for å spørre pasienter på somatisk avdeling om deres alkoholforbruk. Det til tross for at norske sykehus er pålagt å fange opp og treffe nødvendige tiltak når alkoholvaner kan være medvirkende til pasientens helseproblem.

Siden 2008 har Stavanger universitetssjukehus hatt en ruskonsulentordning. Målet er å fange opp og tilby hjelp for underliggende rusproblemer, og dermed bedre behandlingskvaliteten. I dag arbeider en sykepleier og en sosionom som ruskonsulenter.  Men hvordan opplever pasienter uten tidligere kjent rusproblem å få henvisning til og samtale med ruskonsulent? Det er tema for en ny studie fra ruskonsulentene og forskere ved Stavanger universitetssjukehus.

Les mer: Er det ok å bli spurt om alkoholvaner? (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.