Få mister autorisasjonen som følge av psykisk lidelse (ROP)

Helsetilsynet sin gjennomgang av tilsynssaker de siste åtte årene viser at tilbakekalling av autorisasjoner fra helsepersonell i svært liten grad skyldes psykisk lidelse. 

Få mister autorisasjonen som følge av psykisk lidelse (ROP)
De fleste helsearbeidere klarer trolig å stå i jobben selv om de skulle ha psykiske lidelser. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 13. oktober 2020 | Sist oppdatert 14. september 2023

Av Marte Goplen

I løpet av åtteårsperioden ble totalt 1083 autorisasjoner fra 1007 helsefagarbeidere trukket tilbake. Helsetilsynet har gått nærmere inn i tallmaterialet og undersøkt hvor mange av disse som skyldes psykisk lidelse.

Tilsynet vurderte å trekke tilbake autorisasjoner fra 63 helsemedarbeidere grunnet psykisk lidelse, men trakk bare tilbake 36 autorisasjoner totalt. Av disse ble 26 autorisasjoner trukket tilbake grunnet alvorlig psykisk sykdom, mens psykisk svekkelse var grunnlaget for tilbaketrekking av autorisasjonen i de 10 øvrige sakene. Helsetilsynet skriver i sin egen tilsynsmelding at gjennomgangen viser at det er svært få som får autorisasjonen sin trukket tilbake på grunn av psykisk lidelse.

Det tyder på at de fleste helsefagarbeidere som har en psykisk lidelse evner å stå i arbeid, også de med alvorlige psykiske lidelser.

Les mer: Få mister autorisasjonen som følge av psykisk lidelse (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om