Fastleger har satt flere p-diagnoser under pandemien (Dagens Medisin)

Flere har oppsøkt fastlegen på grunn av psykisk sykdom eller symptom gjennom pandemien, ifølge aktivitetstall fra Helsedirektoratet.  – Vi må anerkjenne at noen grupper har det vanskelig, sosial ulikhet har blitt forsterket, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu. 
Fastleger har satt flere p-diagnoser under pandemien (Dagens Medisin)
At fastlegen setter en p-diagnose betyr ikke nødvendigvis at pasienten har en psykisk lidelse. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 27. april 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Siri Gulliksen Tømmerbakke

I Helsedirektoratets aktivitetsstatistikk for perioden mars til desember 2020, fremgår det at antallet konsultasjoner hos fastlegen knyttet til p-diagnoser har økt i alle aldersgrupper sammenlignet med 2019

  • En p-diagnose omfatter både sykdom og symptom og kan bety alt fra reaksjoner på belastende livshendelser til alvorlige psykiske lidelser.
  • At fastlegen setter en p-diagnose betyr ikke nødvendigvis at pasienten har en psykisk lidelse. De mest alvorlige psykiske diagnosene settes vanligvis etter en utredning i spesialisthelsetjenesten.
  • Helsedirektoratet har ikke sett nærmere på fordelingen mellom sykdom og symptom er i aktivitetsstatistikken.
  • Tallene inkluderer både pasienter som allerede har en slik diagnose på det tidspunktet de oppsøker fastlegen og pasienter som får en ny diagnose i forbindelse med konsultasjonen.
  • Antallet p-diagnoser innen de ulike aldersgruppene er lite og tallene må tolkes med forsiktighet.

Økningen var størst blant flest i årets fire siste uker. Men i aldersgruppen 11 -17 år størst i uke 28-31, det vil si juli 2020.

Les mer: Fastleger har satt flere p-diagnoser under pandemien (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.