Felles genetisk risiko for personlighetsforstyrrelser og psykosesymptomer (FHI)

Forskere ved Folkehelseinstituttet har funnet en overraskende sterk genetisk sammenheng mellom personlighetsforstyrrelser og psykosesymptomer.

Felles genetisk risiko for personlighetsforstyrrelser og psykosesymptomer (FHI)
Trekk som er forenlige med både personlighetsforstyrrelser og psykosetilstander forekommer ofte samtidig. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 19. september 2023 | Sist oppdatert 19. september 2023

I den nylig publiserte artikkelen «Common genetic and environmental risk for personality disorders and psychotic-like experiences in young adult twins» i Acta Psychiatrica Scandinavica undersøkte forskere ved FHI om det var felles genetiske og miljømessige risikofaktorer mellom ti personlighetsforstyrrelser og psykoselignende symptomer.

– Vi fant at trekk forenlig med personlighetsforstyrrelser og psykosetilstander ofte forekommer samtidig. Og dette kliniske overlappet kunne forklares bedre ved felles genetiske faktorer enn felles miljøfaktorer, sier Martin Steen Tesli, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Steen Tesli forteller at de fant en særlig sterk genetisk sammenheng (genetisk korrelasjon = 72 prosent) mellom psykosesymptomer og borderline personlighetsforstyrrelse, som er kjennetegnet av følelsesmessige svingninger og relasjonelle utfordringer.

Kan ha betydning for behandlinger

Disse funnene er interessante fra et behandlingsperspektiv, da man tradisjonelt har hatt forskjellige tilnærminger til personlighetsforstyrrelser og psykosetilstander. Mens man har fokusert mest på miljøfaktorer og samtaleterapi ved personlighetsforstyrrelser, har hovedfokuset ved psykosetilstander vært biologiske årsaksmekanismer og antipsykotisk medikasjon.

– En høy grad av samsykelighet viser at klinikere bør huske på at personlighetsproblematikk og psykose ikke utelukker hverandre. Utredninger bør derfor innbefatte hele spekteret av psykiske lidelser. Funnene kan også være av betydning for kunnskapsgrunnlaget for behandlingen av personlighetsforstyrrelser og psykosesymptomer, sier Steen Tesli.

Les hele saken: Felles genetisk risiko for personlighetsforstyrrelser og psykosesymptomer (FHI)