Fleire jenter enn gutar over 16 år bruker antidepressiva, sovemiddel og antipsykotika (Helsedirektoratet)

Ifølgje folkehelserapporten for 2022 peikar fleire studiar på ein auke i totalbruken av psykofarmaka i aldersgruppa 0-17 år over den siste ti-årsperioden i Noreg, særleg blant unge jenter.

Fleire jenter enn gutar over 16 år bruker antidepressiva, sovemiddel og antipsykotika (Helsedirektoratet)
deprimert jente trøstes av gutt Helsedirektoratet har sett i gang fleire tiltak for å auke kunnskapen på området. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 06. juni 2023 | Sist oppdatert 06. juni 2023

Under koronapandemien vart det i tillegg observert ein auke i talet på utleverte reseptar for antidepressiva, anksiolytika og hypnotika blant unge i Noreg samanlikna med kva som var forventa basert på trendar i 2015-2019.

Tala uroar Helsedirektoratet.

– Helsedirektoratet har sidan 2017 arbeidd med eit oppdrag som omhandlar bruk av psykofarmaka hos barn og unge. Vi har sett i gang fleire tiltak for å auke kunnskap på området og dessutan andre tiltak for å bidra til riktigare behandling med denne legemiddelgruppa hos barn og unge, seier fungerande divisjonsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

No er statusrapporten frå Helsedirektoratet overlevert Helse- og omsorgsdepartementet.

Les hele saken: Fleire jenter enn gutar over 16 år bruker antidepressiva, sovemiddel og antipsykotika (Helsedirektoratet)