Flere dør av en overdose sterke smertestillende medisiner (FHI)

Det har vært en økende trend med overdosedødsfall som følge av sterke smertestillende medisiner med opioider i perioden 2010 til 2018.

Flere dør av en overdose sterke smertestillende medisiner (FHI)
Flere land har hatt en økning av overdosedødsfall parallelt med en endring i forskrivningspraksis. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 22. november 2022 | Sist oppdatert 22. november 2022

Det viser en studie fra FHI. Studien er publisert i International Journal of Drug Policy. I 2010 skyldtes 30 prosent av dødsfallene sterke smertestillende medisiner med opioider, og 70 prosent skyldtes heroin. I 2018 hadde fordelingen endret seg til henholdsvis 60 og 40 prosent.

– Vi vet ikke om de som døde fikk medisinene forskrevet av lege, eller skaffet de på annen måte, understreker prosjektleder og seniorforsker Linn Gjersing.  Hun har gjennomført studien sammen med kollega og seniorforsker Ellen Amundsen.

– Samtidig ser vi at andre land har opplevd en tilsvarende økning i slike dødsfall når det har vært endringer i forskrivningspraksis. Dette kan bety at de som døde hadde fått det forskrevet av lege. Men det kan også bety at personer som har fått forskrevet legemiddelet i Norge i økende omfang selger det videre på det illegale markedet, og at de som dør har brukt legemiddelet uten resept, sier Gjersing.

Forskeren mener en annen mulig forklaring er økt import fra utlandet, med salg på det illegale markedet. Økningen i overdoser med sterke smertestillende medisiner kan da bare tilfeldigvis ha sammenfalt med endringer i blåreseptordningen for slike medisiner. Dette skal forskerne se nærmere på i neste studie.

Les hele saken: Flere dør av en overdose sterke smertestillende medisiner (FHI)