Flere kvinner fikk spiseforstyrrelser og tvangslidelser under pandemien (FHI)

Under pandemien økte andelen førstegangsdiagnoser for spiseforstyrrelser og tvangslidelser (OCD) blant kvinner sammenlignet med årene 2015-2019. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Flere kvinner fikk spiseforstyrrelser og tvangslidelser under pandemien (FHI)
Rundt 0,5 prosent av alle kvinner mellom 18 og 24 år får hvert år en førstegangsdiagnose for spiseforstyrrelser. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. november 2023 | Sist oppdatert 06. november 2023

Økningen var spesielt kraftig blant kvinner i alderen 18-24 år i 2021. FHIs forskere tok utgangspunkt i andelen førstegangsdiagnoser for spiseforstyrrelser blant kvinner i alderen 18-24 år i perioden 2015-2019. De beregnet at andelen førstegangsdiagnoser i denne gruppen burde vært 97 per 100 000 kvinner i primærhelsetjenesten og 305 per 100 000 kvinner i spesialisthelsetjenesten i 2021.

Den faktiske andelen i 2021 var 142 per 100 000 kvinner i primærhelsetjenesten, og 466 per 100 000 kvinner i spesialisthelsetjenesten. Det er 52 prosent høyere enn forventet i spesialisthelsetjenesten. Totalt var det 224 022 kvinner i alderen 18-24 i Norge i 2021. Av disse fikk ca. 1000 en førstegangsdiagnose for spiseforstyrrelser. Dette utgjør ca. 0,5 prosent av kvinnene.

Blant kvinner i aldersgruppene 25-39 år og 40-65 år ble det også funnet en noe mindre økning i andelen førstegangsdiagnoser for spiseforstyrrelser i ett eller begge pandemiår (se tabell S3 og S5 i den vitenskapelige artikkelen). Økningen fant sted både i primærhelsetjenesten (fastleger og legevakt) og spesialisthelsetjenesten (psykiatriske poliklinikker og sengeavdelinger på sykehus).

– Resultatene viser at spiseforstyrrelser ikke bare er et problem som rammer barn og ungdommer, men også voksne kvinner, sier Pia Jensen, stipendiat ved Folkehelseinstituttet. Forskerne fant også en økning i andelen førstegangsdiagnoser for tvangslidelser (OCD) blant kvinner i alderen 18-24 år i 2021. Denne økningen ble kun funnet i spesialisthelsetjenesten, og ikke i primærhelsetjenesten.

Les hele saken: Flere kvinner fikk spiseforstyrrelser og tvangslidelser under pandemien (FHI)