Forebygging og tidlig intervensjon av personlighetsforstyrrelser: Enklere enn du tror! (Oslo universitetssykehus HF)

Lær mer om hvordan tidlig intervensjon kan hjelpe ungdom med tegn til personlighetsforstyrrelser. Se professor Andrew Chanens foredrag her.

Forebygging og tidlig intervensjon av personlighetsforstyrrelser: Enklere enn du tror! (Oslo universitetssykehus HF)
Med tidlig, målrettet innsats kan vi unngå at unge faller ut av skolen og arbeidslivet, og sikre dem en bedre fremtid. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 30. april 2024 | Sist oppdatert 30. april 2024

Åse-Line Baltzersen

På fagdagen «Snu i tide» om ungdom med personlighetsforstyrrelser, delte professor Andrew Chanen viktige lærdommer fra HYPE-programmet (Helping Young People Early) i Australia.

Chanens budskap er klart: med tidlig innsats kan vi unngå at unge faller ut av skolen og arbeidslivet, og sikre dem en bedre fremtid. For å lykkes, er det avgjørende at helsepersonell tør diagnostisere og aktivt utfordrer stigma og diskriminering i helsetjenesten.

Han tar et oppgjør med den skadelige praksisen med å avvente, se det an og unngå å diagnostisere personlighetsforstyrrelser for å «beskytte» unge. Chanen viser at denne tilnærmingen gjør mer skade enn nytte. Desto tidligere en kommer i gang med behandling, jo bedre. Du får også innblikk i hvordan behandling ikke trenger være så komplisert, dersom man starter tidlig.

Les hele saken og se foredraget her: Forebygging og tidlig intervensjon av personlighetsforstyrrelser: Enklere enn du tror! (Oslo universitetssykehus)