Foredrag om gjentakende suicidalitet: – Det handler om å takle det vonde. (Oslo universitetssykehus)

Se foredraget «Tørre å spørre, orke å høre,» der psykologspesialist Tormod Stangeland utforsker hvordan terapeutens følelser og et ønske om å ikke gjøre feil kan komme i veien for pasientens behov.

Foredrag om gjentakende suicidalitet: – Det handler om å takle det vonde. (Oslo universitetssykehus)
Den nye retningslinjen fremhever psykoterapeutisk behandling av selvmordstanker. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 14. mai 2024 | Sist oppdatert 13. mai 2024

Åse-Line Baltzersen

Se foredraget her

Det er en ting å følge retningslinjer og bli trygg på det å spørre om selvmordstanker. Men hva gjør vi med svarene vi får, undret Stangeland seg under fagdagen «Snu i tide» dedikert til ungdom med personlighetsvansker.

Der delte han åpenhjertig sine erfaringer med hvordan egne følelsesmessige reaksjoner og behov for sikring – ikke alltid gagner den som strever. Han reiser med dette sentrale dilemmaer behandlere står ovenfor i oppfølging mennesker med gjentakende selvmordstanker og –planer.

Oppdatert retningslinje for forebygging av suicidalitet

Den oppdaterte retningslinjen for forebygging av selvmord, som ble publisert forrige uke, fremhever viktigheten av individuell tilpasset utredning og psykoterapeutisk behandling av selvmordstanker. Det er særlig relevant å etablere en langsiktig og målrettet behandlingsplan i møte med mennesker som strever med repeterende selvdestruktiv atferd, selvmordstanker og -forsøk. Blant disse, er mange diagnostisert med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Det er også vanlig at de sliter med rusproblemer eller har opplevd traumer tidlig i livet.

I slike tilfeller kan hyppige risikovurderinger faktisk forstyrre behandlingen, ifølge den nye retningslinjen. Videre påpeker retningslinjen at det er krevende, men nødvendig, å leve med noe høyere grad av risiko for selvmordsatferd hos denne pasientgruppen, sammenliknet med de som har mer tidsavgrensede selvmordstanker.

Les hele saken og se foredraget her: Gjentakende suicidalitet: – Det handler om å takle det vonde. (Oslo universitetssykehus)