Forskning knuser myter om selvmordsrisiko blant innvandrere (Dagens Medisin)

Innvandrere generelt har lavere risiko for selvmord enn nordmenn. Men professor Lars Mehlum er likevel urolig for den psykiske helsen blant flere undergrupper.
Forskning knuser myter om selvmordsrisiko blant innvandrere (Dagens Medisin)
Selvmord er sjeldent også blant innvandrere, viser studie. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 14. september 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Siri Gulliksen Tømmerbakke

Førstegenerasjonsinnvandrere har klart lavere selvmordsrisiko enn nordmenn, viser forskning gjort av blant andre Lars Mehlum, professor i psykiatri og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO).

Selvmordsdødeligheten (per 100 000 innbyggere) var i perioden 1992 -2012 12,22 for innfødte nordmenn, 9,53 for førstegenerasjonsinnvandrere, 2,56 for andregenerasjonsinnvandrere, 11,13 for norskfødte med en utenlandsfødt forelder og 17,10 for utenlandsk- født med minst en norskfødt foreldre.

Bør være oppmerksomme

I Norge er om lag 17 prosent av befolkningen enten første- eller andrengenerasjonsinnvandrere. Disse gruppene utgjør i dag 900.000 personer, som etter hvert har bodd så lenge i landet at man nå har mulighet til å studere dem som gruppe, også med tanke på et såpass sjeldent fenomen som selvmord.

– Dersom man hadde trodd at innvandrere generelt hadde en høyere risiko for selvmord, kan vi fastslå at slik er det ikke.

Les mer: Forskning knuser myter om selvmordsrisiko blant innvandrere (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om flyktninger og innvandrere og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.