Fra teori til praksis: utvikling av AI-informert psykisk helsevern (Lancet Digital Health)

Lancet Digital Health diskuterer i en artikkelserie mulighetene og problemene knyttet til KI-baserte (kunstig intelligens) og de muligheter denne teknologien gir for i fremtiden å kunne utvilke presisjonsmedisinske verktøy innenfor psykisk helsevern.

Fra teori til praksis: utvikling av AI-informert psykisk helsevern (Lancet Digital Health)
Kunstig intelligens vil være i stand til å forholde seg til kompleksiten rundt psykiske lidelser på en god måte, hevder forskere . Ill.foto: Colourbox.
Runar Eggen
Publisert 30. mai 2023 | Sist oppdatert 06. juni 2023

Teknologier innenfor KI har vokst frem raskt og gitt håp om at bruk av algoritmer kan løse ulike utfordringer innenfor behandling av psykiske lidelser. Forskerne beskriver nå-situasjonen som preget av prøving og feiling. Vanlige problemer er sen, unøyaktig og lite effektiv behandling. Kan KI støtte mer presis diagnostikk, prognose og terapi?

Utgangspunktet er at psykisk helse er det eneste området innen medisin som er fullstendig avhengig av pasientens evne til å rapportere om tanker og følelser, hvordan symptomer utvikler seg, og hvordan de samhandler med slektninger, venner og kolleger. Utfordringen for klinikeren er å oppfatte og matche disse tilstandene, som stadig endrer seg, til diagnostiske, prognostiske og behandlingsmessige beslutninger, i en situasjon med varierende ressurser, ulike ferdigheter, og ulike personligheter. All variasjonen kan lett føre til forhastede og overfladiske vurderinger av pasienten, og også det motsatte: en langvarig og krevende utforsking av pasientens mentale landskap.

KI kan skille elementene i denne kompleksiteten fra hverandre på en god måte, hevder forskerne.

De ulike faser i innføringen som er nødvendige for å omsette teorien i praksis, møter for tiden flere utfordringer. Klinisk praksis utøves i dag fjernt fra teknologi. Det mangler gode databaser fra den virkelige verden som trengs for å mate AI-algoritmene, for å utvikle modeller og gjøre valideringer.

I artikkelen gis det anbefalinger om hvordan disse problemene kan løses ut fra et tverrfaglig perspektiv og bane vei mot et rammeverk for KI innen psykisk helsevern.

Den andre artikkelen i serien er åpent tilgjengelig her:

From promise to practice: towards the realisation of AI-informed mental health care (Lancet Digital Health)

Relevante søkeord: AI, KI, kunstig intelligens, artificial intelligence, maskinlæring, psykisk helse, diagnostikk, behandling